Flakstadvåg Laks AS går imot torskeoppdrett ved Halsvær

Av | 24. september 2021

Halsværan midt i bilder. Til venstre Flakstadvåg Laks AS sin lokalitet ved Frovåg. Like utfor bildet til høyre den andre lokaliteten ved Gjerdvika. Foto tatt fra Lonketinden. Foto: Arild D. Moe

I en høringsuttalelse til søknaden fra Norcod AS om å etablere torskeoppdrett ved Halsvær, tilkjennegir Flakstadvåg Laks AS at dem e imot denne etableringa.
Dem vise bl.a. til at denne plasseringa vil ligge midt mellom selskapets to lakse-lokaliteta i Eidepollen, nemlig Gjervika og Frovågneset. Begge plassa blir brakklagt i ni måneda mellom kvert utsett, og et torskeoppdrett vil føre til ei belastning av området i brakkleggingsperioden.
Dem vise og til havstrømmen som kjem rundt Stongodden over Halsværgrunnen føre til betydelig økt risiko for spredning av sjukdomma pga den økte trafikken i området. Halsværgrunnen ligg nemlig midt i farleden for servicebåta og oppdrettsbåta til Flakstadvåg Laks sine lokaliteta.