Bygdefolk betenkt over lokalitetsvalg samt den politisk behandliga av dispensasjona for torskeoppdrett

Av | 5. september 2021

Tord Walderhaug (t.v.) hadde på oppdrag fra styret i Bygdelaget Ny Dag klart et utkast til høringsuttalelse til dagens møte. Han fikk anerkjennelse fra de oppmøtte, samt takk fra leder i laget Jon Kr Valvåg (t.h.)

Et åpent medlemsmøte i bygdelaget Ny Dag på Stonglandet idag uttrykte idag motstand mot søknadan om dispensasjon fra gjeldende kystplan for etablering av torskeoppdrett i de indre fjordstrøk på Sør-Senja, samt reiste kritikk mot det dem meine e ei ikkje godtagbar politisk behandling ved at dispensasjona ikkje skal behandles i kommuenstyret, men løftes ned til Utvalg for samfunnsutvikling.
Tord Walderhaug hadde etter anmodning fra styret i laget forfatta et utkast til høringsuttalelse. Det blei møtte med anerkjennelse, og fikk full tilslutning etter nokken små justeringe.