Meine Dragøyveien munne ut i to trafikkfarlige kryss

Av | 22. juni 2021

Krysset i Frovåg. Her e det ingen skilt, og kjem du fra Skrolsvik har du vikeplikt for trafikk opp fra Frovåg. Men de bilan e godt skjult. Foto Eivind Chr.

Krysset opp fra Dragøya. med Sør-Senja mest skjulte vikepliktsskilt, – skog som igjen hindre deg å se de trafikantan du har vikeplikt for. Foto: Eivind Chr

Eivind Christensen har kontakta såvel fylkeskommunen som kommunen og påpeikt det han meine e to trafikkfarlige kryss på Sør-Senja der Dragøyveien møte den fylkeskommunale Skrolsvikveien i to kryss ca 500 m fra kverandre.
I det sørlige krysset e det satt opp vikepliktskilt på Dragøyveien. På Skrolsvikveien er det ingen skilting før dette krysset. Eivind meine at kun lokalbefolkninga kjenne til dette vikepliktskiltet.

I det andre krysset e det ingen skilt om vikeplikt, og han meine at det e svært forvirranes, og trafikkfarlig.

Han har flg forslag til løsning, vi sitere:
Alt 1 : (trolig beste alt!) Skrolsvikveien gjøres om til forkjørsvei, Dette blir en forlengelse av Tranøyveien som er forkjørsvei i dag.

Alt 2 :
A) Krysset Dragøyveien nord (Frovåg) og Skrolsvikveien gjøres om til forkjørskryss med nødvendig skilting ( Skilt 202 og 212).
B) Krysset Dragøyveien sør (Dragøy)og Skrolsvikveien forblir forkjørskryss som i dag. Skilt 212 (Forkjørskryss) må settes opp på Skrolsvikveien.

Eivind har i tillegg sagt fra om at skogrydding e hardt tiltrengt begge plassa.