Tranøydag i år

Av | 19. juni 2021

 Tranøya. Gården og kirka sett med droneperspektiv

Tranøydagan blir 18.juli i år. Det blir gudstjeneste med 50 års-konfirmanter.
Av programmet ellers nemne vi kulturvandring, kirkegårdsvandring m.m.