Senja kommune har overtatt gamle fiskerihamne

Av | 22. mars 2021

Hamna i Hallvarsøy. Steinen til moloan kom fra Havnevesents steinbrudd på Ytre Steinavær i Andfjorden, der antagelig Norges første dampdrevne krana blei tatt i bruk. Ifrå bruddet blei det levert stein bl.a. til moloan på Andenes og Seglvik like sør for grensa til Finnmark

Senja kommunestyre har vedtatt å erverve fiskerihamnen i Aglapsvik, Hallvarsøy, Holmenvær og Svellingan.
– Det e viktig for å ivareta kommunens kulturhistorie og tidligere bosetningsmønster ute på øyværene, samt for å sikre allmenhetens tilgang, uttale ordførarn.

Det e sjølve hamneanleggan kommunen har overtatt, det vil sei moloa og tilstøtanes opparbeidde hamneanlegg og landingsplassa.

Samferdselsdepartementet ga ifjor beskjed til Kystverket om å avhende eldre fiskerihamne i Troms og Finnmark.
Rundt på Senja gjaldt det hamneanleggan bl.a. på Steinavær, Aglapsvik, Hallvarsøy, Holmenvær, Svellingan og Ørja.

Alle disse øyværshamnen blei bygd like før 1900, og representerte i si tid sammen med telefonnettet ei gigantisk statlig utbygging i distriktsnorge.
At båtmotoren kom knapt tjue år etterpå og gjorde hamnen overfødig, var det ingen som visste den gangen.

Dersom nokken lure på om ikkje hamna i Steinavær burde være med på lista, så ligg det i tidligare Bjarkøy, – no Harstad kommune.