– Negativt resultat på over 200 prøver

Av | 12. mars 2021

Det blir endel koronameldinger, men vi veit det opptar mange. Derfor tar vi no med dagens bulletin fra Senja kommune, på ettårsdagen for nedstenging av Norge:

– Senja kommune har så langt vi har oversikt over fått svar på samtlige 220 prøver som ble tatt onsdag 10. mars. Alle prøvene er negative, bortsett fra en som er inkonklusivt (red. merknad: –betyr at testen av ulike årsaker ikke var vellykket) og vedkommende må ta en ny test i dag.

Resultatet hittil er gledelig fordi det tyder på at vi ikke har omfattende smitte rundt de to bekreftede tilfellene.

Alle nærkontaktene anbefales ny prøve dag 7. I tillegg er det tatt flere prøver enn vanlig også av andre personer med luftveissymptomer, uten relasjon til de to bekreftede tilfellene. Til sammen vil det bli utført 450-500 tester denne uka.

Usikkert hvor smitten kommer fra

Det at vi ikke har funnet nye smittede gjør det imidlertid fortsatt vanskelig å si noe om hvor smitten stammer fra. Smittesporingen tilknyttet de to tilfellene har ikke avdekket noen kjente smitteveier.

Nasjonalt regner man med at ca. 1/3 av koronatilfellene aldri oppdages, hvilket betyr at det stadig kan oppstå smitte som vanskelig kan linkes til kjente tilfeller.

Fortsatt uavklart og ekstra viktig med fokus på smittevern

Situasjonen er fortsatt uavklart, men resultatet av de første svarene er oppløftende. Den kommende uka vil gi oss svar på om det er et økende smittetrykk lokalt som vi ikke har fanget opp med de innledende prøvene.

Det er fortsatt viktig å holde fokus på de grunnleggende smittevernreglene og ikke minst teste seg ved symptomer.