Andre runde vaksinering starte snart

Av | 22. januar 2021

Vi får hjelpe denna kommunen (og oss sjøl) og legge ut denne meldinga:

Senja er snart i gang med vaksinering av eldre hjemmeboende – registrer deg til vaksine

Senja kommune nærmer seg vaksinering av neste prioriterte gruppe, som er eldre hjemmeboende. Alle over 18 år bes registrere seg for vaksinering så snart som mulig, men spesielt viktig er det at personer over 75 år nå melder seg.

Senja kommune har til nå fått 168 doser med vaksine som er satt på sykehjemsbeboere og enkelte av de eldste og skrøpeligste utenfor sykehjem. Dermed vil alle i prioriteringsgruppe 1 vaksinert med første dose og vi er klar til prioriteringsgruppe to; hjemmeboende over 85 år.

I tillegg er 20 % av dosene fra uke 2 og 3 satt på kritisk helsepersonell.

Vaksinasjonsstasjon på Silsand

Kommunen vil i uke 5 starte med vaksinering i prioriteringsgruppe 2 (hjemmeboende over 85 år). Her vil vaksinering skje på den nyetablerte vaksinasjonsstasjonen på den gamle ungdomsskolen på Silsand, like ved teststasjonen.

Etter prioriteringsgruppe 2 følger neste gruppe på, som er hjemmeboende fra 75 til 84 år, osv.

Hjelp de som trenger det med registrering

Hittil har drøye 4200 personer registrert seg for vaksine i Senja kommune, herav 14 som ikke ønsker vaksine. Det er ca. 1/3 av målgruppa, som er befolkningen over 18 år.

Kommunen oppfordrer de som ikke har registrert seg til å registrere seg ved å bruke linken på vår hjemmeside, se under:

https://www.senja.kommune.no/koronavirus/koronavaksinasjon-i-senja-kommune.10841.aspx

Kommunen oppfordrer befolkningen til å bistå i vaksinasjonsarbeidet ved å hjelpe de som trenger det med registrering. Akkurat nå er det aller viktigst å sikre at de over 75 år har fått registrert seg. 

For de som ikke har mulighet til å registrere seg selv, eller få hjelp av andre til dette, er det en opprettet en egen vaksinasjonstelefon som er tilgjengelig hverdager mellom 09:00-14:00 på telefonnummer: 77 87 13 13.

Oppfordrer til å hjelpe med transport til vaksinering

Massevaksinering fra vaksinestasjonen på Silsand starter altså med de eldste innbyggerne.

Fordi vaksinen har kort holdbarhet fra levering og krever streng temperaturkontroll, vil vaksineringen skje fra vaksinasjonsstasjonen. Arbeidet er omfattende, og vi ber om forståelse for at det er nødvendig med en slik løsning.

Ulempen er at det blir lengre reisevei for mange av innbyggerne, enn ved ordinær sesongvaksinering. Kommunen oppfordrer derfor innbyggerne som har mulighet, til å hjelpe de som har behov med transport til og fra vaksinering.

Hjemmetjenesten har vaksinert de av sine brukere som er minst mobil, men det vil fortsatt være behov for dugnadsinnsats til kjøring for å sørge for at vi i lag får vaksinene satt så effektivt og raskt så mulig.

Hvis vaksinen fra Astra Zeneca godkjennes den 29. januar, vil det kunne bli levert langt større vaksinemengder. Kommunene er bedt om å forberede seg på å vaksinere inntil 25 % av befolkningen over to uker. Det skal vi klare, men vi er veldig takknemlig for hjelp og bistand også fra befolkningen.