Senja bueskytterklubb på tur tilbake på Sážža, problem for UKM sine plana

Av | 11. januar 2021

Tranøy kommunstyre hadde sitt siste møte ved den flotte UKM-scenen på Sazza. Dem var uvitende om at den avtalen kommunen i si tid hadde inngått med Senja bueskytterklubb om leie av salen skulle bli problematisk.

I haust gikk Senja bueskytterklubb til retten, og mente seg urettmessig kasta ut av de lokalan dem i mange år leide fra Tranøy kommune på tidligare Øverbotn skole. Senja tingrett slo fast at den uoppsigelige avtalen gjaldt forsatt, – no videreført mot Senja kommune.

Idag starta UKM arbeidet med å pakke sammen det tekniske utstyret og møblan dem har på Sážža. Men etter ka vi erfare, blir ikkje salen med scene endra. Men det blir bueskytterklubben som heretter benytte seg av og disponere salen.
Saka har skapt stort engasjement idag.

– Eg har stoppa arbeidet med å flytte ut no idag, sei ordfører Tom Rune Eliseussen til oss på telefonen i kveld.
– Vi konstantere at Senja bueskytterklubb e rett leietaker av anlegget. Kommunen tapte saka i retten, og det forholde vi oss til, sei han.
Han har likevel god tru på at man i løpet av kort tid skal komme fram til ei ordning som e til beste for alle parta.

Den nyetablerte scenen på Sážža har med stor suksess vore brukt til mange godt besøkte konserta sia den blei etablert.