Vaksinestart i morra tirsdag

Av | 4. januar 2021

På Tranøy helsesenter settes første Covid_19-vaksine i Senja kommune 5. januar

I morra tirsdag 5. januar kl 15.00 settes den første koronvaksinen i Senja kommune. Det skjer på Stonglandet Sykehjem klokka 15:00 i morgen 5. januar. Ordfører Tom-Rune Eliseussen, smittevernlege Karsen Kehlet, og leder av vaksinasjonsgruppa, Bente Johnsen Karlsen e tilstede, og dem og «paisenten» har klarert at media kan være tilstede. (Vi e litt opptatt då, og tar gjerne imot et bilde fra nokken som e der)

De første dosen med koronavaksine kjem  samme dag som vaksineprosessen settes i gang.

Litt videre info fra kommunen vedr framdrifta av vaksineringa:

Aldersprioritering
Vaksineringen følger også helsemyndighetenes aldersprioritering innad i sykehjemmene, og det er i hovedsak beboere ved kommunens sykehjem i aldersgruppen 85+ som vaksineres i denne omgangen. De første 60 dosene dekker ikke alle i denne første prioriterte gruppen, og noen vil derfor også måtte vente til neste leveranse av vaksinen.

Mottar flere doser neste uke
I uke 2 vil kommunen få rundt 40 nye doser. Fra uke 2 får kommuner i tillegg anledning til å vaksinere helsepersonell i primærhelsetjenesten med inntil 20 % av dosene de får tilsendt.

Senja kommune følger helsemyndighetenes anbefaling og vil derfor fra uke 2 prioritere at inntil 20 % av vaksinene brukes til vaksinering av helsepersonell etter prioritert liste. Det jobbes nå med å utarbeide en prioritering innenfor gruppen helsepersonell.

Prioriterte grupper kontaktes med tilbud om vaksine

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine, og vaksineringen følger derfor helsemyndighetenes prioritering. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon, og det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.