Ingen nye tilfeller rundt utbruddet sist helg

Av | 18. desember 2020

Denne forsiktig optimistiske meldinga kom fra kommunen i dag:

Status i Senja kommune: 

Forrige helg ble det lørdag oppdaget 3 tilfeller med covid-19, som involverte Furumoen barnehage, Finnsnes ungdomsskole og en fotballag i FK Senja. Flere av nærkontaktene hadde på dette tidspunkt symptomer forenelig med covid-19 og situasjonen var uoversiktlig med potensiale for å bli et stort utbrudd. Til sammen ble nærmere 200 personer satt i karantene.

Hele befolkningen ble bedt om å ha svært lav terskel for testing ved luftveissymptomer, samt være ekstra påpasselig med avstand, håndhygiene og å unngå situasjoner med mange mennesker der det var vanskelig å holde minst 1 meter avstand. Dette har befolkningen og alle involverte rundt de 3 positive tilfellene respondert utrolig flott og lojalt på. Med dagen i dag vil det være utført over 600 tester på 7 dager, tilsvarende 4 % av befolkningen.

Resultatet har vært svært gledelig: Det er ikke oppdaget nye tilfeller rundt utbruddet og dersom det ikke skjer endringer ila helga vil vi kunne starte neste uke med god kontroll på utbruddet. I tillegg tilsier testvolumet at vi heldigvis ikke har et stort omfang av skjult smitte i kommunen.

Kommunen vil berømme befolkningen for lojalt å ha fulgt råd og oppfordringer. I tillegg vil Senja kommune takke Furumoen barnehage, Finnsnes Ungdomsskole, FK Senja og  Senjalegen avdeling Finnsnes for godt innsats og hjelp i å håndtere situasjonen. En spesiell takk går likevel til Teststasjonen og smittesporingsgruppa for uvurderlig innsats. Dette ser det ut som om vi har klart å løse sammen.

Gitt at det ikke skjer noe uforutsett vil vi fra neste uke starte opp med en avklart situasjon. For Senjalegen avdeling Finnsnes og de andre berørte enhetene vil det si at vi er tilbake i normal drift fra mandag, med fortsatt høyt fokus på smittevern.

Teststasjonen har stengt lørdag og søndag, men hvis noen i karantene får symptomer skal de kontakte smittesporingsnummeret slik at vi får tatt de nødvendige tester. Ved stort trykk kan teststasjonen åpnes i helga.

Om ukene framover
Selv om vi ser ut til å ha kontroll lokalt, er den nasjonale situasjonen ustabil. Antall smittede er stabil og det er stor fare for en nasjonal oppblomstring i forbindelse med jula. Det betyr at heller ikke her hos oss  kan ta ferie fra smitteverntiltak; koronaviruset tar dessverre ikke juleferie.

Senja kommune  ber derfor innstendig om at vi også i juleukene holder høyt fokus på de nasjonale rådene:

Hold avstand

  1. God hoste- og håndhygiene
  2. Begrens antall nærkontakter
  3. Hvis du blir syk; hold deg hjemme og la deg teste
  4. Kommer du reisende fra områder med høyt smittetrykk må du være ekstra påpasselig de første 10 dagene, spesielt i forhold til antall nærkontakter
  5. Hold to meter avstand fra personer i risikogruppen hvis du kommer fra steder med høyt smittetrykk