Staten vil selge «ubrukte» fiskerihamne

Av | 18. november 2020

Hamna i Hallvarsøy. Steinen til moloan kom fra Havnevesents steinbrudd på Ytre Steinavær i Andfjorden, der antagelig Norges første dampdrevne krana blei tatt i bruk.

Samferdselsdepartementet har gitt beskjed til Kystverket at dem skal søke å avhende fiskerihamne i Troms og Finnmark som fortsatt e i statlig eie etter 1. januar 2020, og som ikkje e i bruk lenger.
Rundt på Senja gjeld det hamneanleggan bl.a. på Steinavær (Harstad kommune), Aglapsvik, Hallvarsøy, Holmenvær, Svellingan og Ørja.

Disse anleggan skal søkes avhenda i tråd med avhendingsinstruksen. Det blir i prioritert rekkefølge til ev. statlige institusjona, kommunale eller fylkeskommunale institusjona, allmennyttige foreninger til allmennyttige formål, og til sist private aktøra på det åpne markedet.

Lokalutvalgan i Senja kommune kjem no med en uttalelse med tittelen «Ikkje selg arvesølvet».
Brevet e underskrevet av samtlige utvalgsledera, og dem understreke at det bør være et offentlig ansvar å sørge for at disse kulturinstitusjonan forblir i offentlig eie, og at det som under ingen omstendighet vil bli forstått e at disse områdene avhendes til private aktøra eller i verste fall utenlandske kapitalinteressa.

-» Gjennom Oljefondet kjøper Norge eiendom for milliarder i utlandet. Det bør være like selvsagt at det offentlige tar seg råd til å sikre at disse anleggene forblir et offentlig ansvar og slik sikre at ny aktivitet kan komme lokalsamfunnet til gode», avslutte dem oppropet med.

Alle disse øyværshamnen blei bygd like før 1900, og representerte i si tid sammen med telefonnettet ei gigantisk statlig utbygging i distriktsnorge.
At båtmotoren kom knapt tjue år etterpå og gjorde hamnen overfødig, var det ingen som visste den gangen.

En tanke om “Staten vil selge «ubrukte» fiskerihamne

  1. Edin-Arne Olsen

    En kort kommentar til salg av gamle båthavner. Det er jo greitt at man selger disse båthavnene. Jeg har ingenting sett at Kystverket skal ta dette opp med grunneierne. det er jo slik at Kystverket er eiere av havnene, men ved et salg må grunneiernes rettigheter mht. fremtidig til tilgang avklares. Jeg er en av grunneierne på Halvardsøy og et evnt. salg vil omfatte en bitteliten del av øya og tilliggende holmer. Tenk på dette dere grunneiere og vær obs.

Det er stengt for kommentarer.