Store kutt i kollektivtrafikken, – men vi slipp unna

Av | 14. november 2020

Fleire endringe i kollektivtilbudet i Troms etter nyttår, men «Vågsfjordruta» fortsette stort sett uendra. (Ill.: Fra Marinetraffic, ruta til m/s «Stjernøy»)

Fylkesrådet i Troms og Finnmark må skjære ned 23,8 millioner krone i budsjettet for kollektivtrafikk i 2021. En rekke kutt i både buss- og fergetilbudet i heile Troms må til for å klare det.
Sålangt ser det ut til at vårt område slipp unna. Riktignok foreslås avgangen mandag kl 10.15 fra Tromsø-Finnsnes med retur fjerna, men avgangan fra Skrolsvik i Linje 6 «Harstad – Bjarkøystedene – Skrolsvik» skal bestå.