59 års tradisjon med «juleinnsynging» brutt

Av | 12. november 2020

Sangkoret Senja Vokal har avlyst sine to førjulskonserta til helga. Med den avstanden mellom sangeran som Norges Korforbund anbefale på bakgrunn av FHI sine smittevernregla blir det vanskelig for et sangkor å holde konserta. I tillegg blir det sterke begrensinge på antall tilhørera.

Alt tyde på at også Sør Senja mannskor avlyse årets julekonsert. Derved blir det ingenting av den 59. «juleinnsynginga» i korets over 60 års historie, og et brudd på tradisjonen med å gi en gratiskonsert før jul.