De to eldste kirken på Senja får sårt tiltrengt vedlikehold

Av | 7. september 2020

Bygg-Tema AS e i gang med å bytte ut syll og syllbenk på nordsida på Tranøy-kirka. Foto: Senja Moments

Senja kirkelige fellesråd har fått tilskudd fra Riksantikvaren på 405.000 kroner til renovering av Torsken kirke. 600.000 kroner er mottat til reparasjon og klimasikring av Tranøy kirke.

Arbeidet e allereia i gang med kirka fra 1775 på Tranøya.
I tillegg til bevilgningen fra Riksantikvaren, har tidligare Tranøy kommune, Senja kommune, Tranøy kirkelige fellesråd, Tranøy kirkeforening og Troms Fylke bidratt til fullfinansiering.