Toppår for sopp og bær

Av | 31. august 2020

Nok kantarell i skogen i år. Litt vanskelig å finne. Men finn du først én, dukke det opp langt fleire godt skjult nede i mosen.

Kombinasjonen av nedbør til rett tid og varme har ført til en bærvekst godt over normalen. Og sopp sprett opp av lyngen både på kjente og mindre kjente plassa.
Det står fortsatt store mengda blåbær igjen i skogen. «Offentlig» statistikk antyde at vi klare å plukke opp 0,01 promille av blåbæra i skogen.

Snart står tyttebæra for tur. Der har vi for lite grunnlag sålangt for å uttale oss.