Misbruk kan føre til fjerning av hytte/turistkonteinera

Av | 14. august 2020

Slik va innholdet i en hyttekonteiner i Svandalen. Det skal både frekkheit og tålmodigheit til for å klare å fylle den med såpass mykkje rivingsavfall.

– Vi har i vår og sommer fått et økende problem med hytte-/turist konteinerne på Senja: Disse fylles opp av bygg- og rivningsavfall. Bildet i artikkelen er fra en hyttekonteiner i Svandalen 08.07.2020, – skriv Senja Avfall på sine nettsider.

Den som bygg eller renovere skal bringe avfallet sitt til betjente mottak. Bygningsavfall e betalingspliktig. Det er verken tatt med i renovasjonsgebyr for bolig eller hytte.
– Når slikt stappes inn i konteinere for restavfall fra hytteabonnenter, blir kostnadene her økt og alle andre hytteeiere må være med å betale for det èn hytte- eller boligeier river og kaster. Det er ikke mindre enn flaut å forlange at naboen skal dekke ens byggekostnad, skriv selskapet.

Konklusjonen til Senja Avfall blir dermed flg.:
– Vi oppfordrer til å slutte med slik utnyttelse av et ellers godt tilbud. Resultatet kan bli at vi fjerner disse konteinerne. Vi skal ha kontroll på kostnadene med disse. Det er få som misbruker tilbudet, men det får følger for mange. Slik vi har hatt det i år – særlig fra Svanelvmoen og utover mot Finnsæter – har vært fryktelig trist. Og kostbart!

Nok ett eksempel på skruppel-laus adferd utfor konteineran på Eidet i forrige vekka. Dersom nokken har interesse av det, går det an å finne syndarn ved hjelp av fargekodelappen på boksan. Den innehold endel nyttig informasjon. Innholdet i eska ved sida av kan og være til hjelp.