Endring i rutiner for besøk ved helseinstitusjoner i Senja

Av | 10. august 2020
Følgende kunngjøring er sendt ut fra Senja kommune:

– I tråd med gjeldende smittevernråd vil det for besøkende på våre behandlings- og rehabiliteringsavdelinger, sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger måtte fylles ut et egenerklæringsskjema før besøk kan gjennomføres.

Dette er for å sikre våre beboere og pasienter for potensiell smitte, og for å sikre bedre og rask smitteoppsporing ved behov.

Vi ber om forståelse for at vi i noen tilfeller ikke kan ta imot besøk, ut fra de opplysninger som besøkende oppgir i egenerklæringsskjema.

Ta kontakt før du kommer

Besøkende skal fortsatt kontakte avdeling for å avtale tid for besøk. Dette gjøres direkte til den aktuelle avdelinga.

Egenerklæringsskjema fås ved ankomst. Du finner også skjema i lenken under hvis du vil skrive det ut og fylle ut før du kommer.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress