En svært velkommen gruspyramide, som forhåpentlig forsvinn i i nærmaste framtid

Av | 9. juni 2020

Kontaineneren ved sida blir liten. Denne grusdungen skal fordeles langs en trengende fylkesveg innover Stonglandet.

Geir Tore H gjør seg klar til å tømme gruslasta på land i formiddag

Idag va Geir Tore H og levert en solid gruspyramide på Stonglandseidet. Den skal fordeles på en en grusveg innover Stonglandet som ikkje har opplevd såpass stor oppmerksomheit på svært mange år.
I forrige vekka blei kaiområdet i Skatvika fylt opp med en like stor grusdunge, som skal fordeles langs Skatvikveien.