Overtar fembøringen Marcus Thrane

Av | 3. juni 2020

Fembøringen «Marcus Thrane» blir henta fra sitt mangeårige opplag på land i Vangsvik i 1977, og kjørt ved hjelp av Forsvaret til Johansens Båtverksted for reparasjon. Primus motor for dette var daværende formann i Tranøy kulturstyre Øystein Fjellheim. (foto: Helge N Nilssen)

Senja formannskap vedtok igår å oveføre fembøringen Marcus Thrane til Midt-Troms Museum.
Tranøy kommune overtok båten i 1977. Den var da i dårlig stand etter mange år på land, og kommunen fikk den gjenoppbygd ved daværende Johansens Båtverksted. I 1979 var den ferdig rigget.
I fleire år har den vært disponert av Tranøy Kystlag, som på sitt siste årsmøte vedtok at de ikke hadde kapasitet eller økonomi til å reparere båten, noe som var en av betingelsene for å fortsatt disponere den.

På tur med fembøringen «Marcus Thrane» til Bergen på åttitallet. Halskar Harald Sellevoll holder utkikk (foto: Helge N Nilssen)

Tidligere var båten mye brukt, og hadde sin første store tur til Forbundet Kystens landsstevne i Bergen på åttitallet der båt og mannskap blei hedret med mange priser.

Etter ka vi erfare, har Midt-Troms Museum konkrete planer om å restaurere båten og ta den i bruk.
Den eksakte alder på båten er usikker. Men den blei antagelig opprinnelig bygd før 1850, og blei i 1889 gjenoppbygd av husmannen Isak Hanssen på Gammelsæter.

Med på «kjøpet» igår følger også prestegården på Bjorelvnes.