Kommunale næringsfond – 1. tildeling 2020

Av | 2. juni 2020

Senja formannskap skal i møte idag tildele midla fra det kommunale næringsfondet.

Rådmannens si innstilling ser slik ut:

1 Skreien Spiseri AS innvilges tilskudd stort kr 70 000 i støtte til videre drift av turistinformasjon sommeren 2020.

2 Midt-Troms Museum innvilges tilskudd stort kr 70 000 i støtte til besøksvert og markedsføring av Sážža Senja naturhus og museum.

3 Finnfjord AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 til rekruttering til utdanningsløpet kjemiprosess- og laboratoriefag.
4 Maritim Installasjon AS innvilges tilskudd stort kr 30 000 til kompetanseheving for ansatt.

5 Næringsforeningen i Finnsnesregionen innvilges tilskudd stort kr 100 000 til etablering av næringsforening, herunder gjennomføring av aktiviteter og utvikling av grafisk profil.

6 Embrace Living Senja AS innvilges tilskudd stort kr 100 000 til utvikling av Senjahuset Nettverksklynge for lokale produsenter og kunstnere.
7 Ole-Birger Killie innvilges tilskudd stort kr. 50 000 til investering i GPS-bjeller til sau.

8 Anne Grethe Bondestad innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i GPS-bjeller til sau.

9 Senja Forum AS innvilges tilskudd stort kr 100 000 til gjennomførelse av SenJAkonferansen.

10 ST Bil og Maskin AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i støtte til etablering av caravanverksted.

11 Ronald Holm v/Vakt og Vaktmesterservice innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

12 Berntsen Bil & Motor AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

13 SenjaEnergy AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i personalfasiliteter.

14 Senja Lounge AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

15 Auroras Hall AS innvilges tilskudd stort kr 100 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

16 Tom Are Johnsen innvilges tilskudd stort kr 18 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

17 Heimlevert AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i støtte til markedsføring og utvikling av nettside.

18 Tor-Andreas Nilsen innvilges tilskudd stort kr 150 000 til kjøp av ny fiskebåt.

19 Fjordbotn AS innvilges tilskudd stort kr 75 000 til investering i infrastruktur.

20 Basecamp Senja AS innvilges tilskudd stort kr 75 000 i investering til ny beredskapsmotor.

21 Senja Arctic Lodge innvilges tilskudd stort kr 46 000 i investering til utendørs omprofilering.

22 JM Service AS innvilges tilskudd stort kr 75 000 til investering i truck.

23 Skoghus leirsted innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i konferanseutstyr.

24 Maritim Installasjon AS innvilges tilskudd kr. 75 000 til investering i dekkhotell.

25 TP Maskin Finnsnes AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i drivstoffanlegg.

26 Stiftelsen Gamle Gibostad innvilges tilskudd stort kr 200 000 til riving og bygging av ny kai i Gamle Gibostad.

27 Embrace Life & Vardnes AS Urtegård AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i økologisk opplæringsgård.

28 Kvistad Eiendom AS innvilges tilskudd stort kr 150 000.- til delvis dekning av kostnader for etablering av beredskapsløsning for hurtigbåtanløp.

Utbetaling forutsetter at det utferdiges en langsiktig avtale mellom Kvistad Eiendom AS og Troms Fylkestrafikk som regulerer forholdet.

29 Mitra AS innvilges tilskudd kr 50 000 til gjennomføring av prosjekt tilknyttet levering av paller.