No kan du besøke folk på sjukeheimen igjen

Av | 28. mai 2020

Melding fra Senja kommune:

Nye anbefalinger for besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Regjeringa har oppheva besøksforbud på sykehjem og andre helseinstitusjoner. Våre sykehjem og andre helseinstitusjoner vil i tiden fremover gjøre nødvendige tilpasninger til de nye anbefalingene for besøk. Alle besøk skal fortsatt meldes i forkant.

Helsemyndighetene vurderer det som trygt og forsvarlig å i større grad åpne for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det skal legges til rette for at pasienter og beboere kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig.

Helse- og omsorgsinstitusjoner i Senja kommune har allerede et tilrettelagt tilbud for besøk, og hver enkelt institusjon/avdeling vil i tiden fremover gjøre lokale tilpasninger.

Pårørende skal fortsatt melde om besøket i forkant. Det gjelder også når man skal møte beboere utenfor. Både besøk ute og inne skal føres i besøksprotokoll. 

De viktigste endringene for besøk er:

  • Besøk til beboere er ikke lenger oppfattet som et unntak fra et besøksforbud.
  • Beboere kan ta imot besøk på eget rom.
  • Hvis beboere ikke har eget rom må besøk foregå i besøksrom.
  • Beboere kan ta imot gaver.
  • Besøkende kan ha med mat, men kan ikke benytte institusjonens kjøkken.
  • Det er laget anbefalinger for når besøkende med luftveissymptomer unntaksvis kan komme på besøk.

For alle besøk gjelder generelle krav til smittevern. Det innebærer god håndhygiene, å holde avstand på minst en meter fra hverandre. Og å holde seg hjemme hvis man er syk.

Mer informasjon

Besøk følger det enkelte sykehjem/helseinstitusjons rutiner for praktisk gjennomføring. Det betyr at pårørende vil få informasjon om besøk når det gjøres avtale på forhånd, og ved ankomst.