Siste reis for vasstung Svanemadrass

Av | 25. mai 2020

Det måtte traktor til for å sende Svanemadrassen på sin siste reis. Han Kjell Johansen og han Einar Rochmann tok seg av det.

Endel har nok fulgt med Svanemadrassen sin ferd i det siste, madrassen som en eller anna i storsinn hadde skjenka som kunstintallasjon midt i bygda. Etter først å ha «pynta opp» framfor konteineran, hamna hamna den på havet. Så fulgte den vér og vind etpar daga før den hamna i fjæra i Haparandastøa.
Sjøl om det va en Svanemadrass, flaut den ikkje akkurat som ei svane. Den va såpass vasstung at det måtte traktor til for å få den opp på miljøstasjonen idag. Det tok han Kjell Johansen og han Einar Rochmann seg av. Nokken andre tok med seg mikrobølgeomn, kjøkkenmaskin, varmeovn og diverse anna som va slengt ifra seg.
Vi oppfordre folk til ikkje å benytte seg av det arealet som no e blitt ledig rundt konteineran. Dersom nokken ikkje e istand til å lese før dem kaste ifra seg, anbefale vi at der søkes hjelp hos nokken lesekyndige.

For å dokumentere madrassen sitt liv de siste vekken, og for å gni litt inn i tilfelle madrass-eiarn skulle ha etpar millineter dårlig samvittighet, bringe vi nokken bilda fra slutten av dens liv.

Svanemadrassen dagen etter at den blei dumpa. Det va en medium dobbelmadrass, så det kan hende at den representerte minna som va tung å bære, og derfor måtte fort ut av huset natta etter 17. mai.

Svanemadrassen e havna på havet. I begynnelsen flaut den lett, men inntok fort såpass mykkje sjyvatn at det ikkje va gjort for én mann å handtere den.