Gradvis åpning av barnehager, skoler og virksomheter etter påske

Av | 7. april 2020

Pressemelding fra Senja kommune 07.04.2020 18.31:

 – Regjeringa har bestemt at samfunnet på en kontrollert måte skal åpnes gradvis igjen etter påske. Først ut er barnehagene, før delvis åpning av skoler og barnehager følger etter.

Åpning av barnehager, skoler og virksomheter skal følge retningslinjer for smittevern. Disse blir klar fra helsemyndighetene etter påske. Senja kommune vil derfor bruke uka etter påske på å forberede gjenåpninger slik at det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli gitt nærmere informasjon til ansatte, foreldre og de det måtte gjelde i dagene fra 14 .-17. april.

Alle tiltak som er innført som ikke er spesifikt nevnt av regjeringa i denne omgang vil fortsette som før.  Det betyr for eksempel at alle fortsatt skal skal følge samme råd om sosial avstand, og at det fortsatt oppfordres om å ha hjemmekontor for de som kan det.

Senja åpner ikke idrettsanlegg

Når det gjelder idrett- og kulturarrangementer sier regjeringa at  arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15.juni. Senja kommune vil derfor fortsatt ikke åpne idrettsanlegg vi eier for aktivitet.

Idrettslag som velger å åpne egne haller må følge retningslinjene fra både Helsedirektoratet og Idrettsforbundet. Klubbene har selv ansvaret for at hygienekravene følges, og bes om å umiddelbart avslutte praksisen dersom det viser seg at kravene ikke kan overholdes.

Ingen dispensasjoner om hytteovernatting

Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves fra 20. april. Senja kommune vil fortsatt ikke gi dispensasjoner for slik overnatting frem mot forbudet oppheves. Regjeringa oppfordrer befolkningen om å fortsatt begrens fritidsreise, selv om forbudet oppheves.

Oversikt over regjeringas tiltak for gradvis gjenåpning

Barnehager og skoler

 • 20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

 • 27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

 • 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

 • 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

 • 20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

 • 27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.

 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.

 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.

 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.