Vi skal ikkje lure folk iår..

Av | 1. april 2020

Vi har hatt som tradisjon å komme med en eller meir eller mindre vellykka aprilspøk kvert år.
Vi syns det høvde dårlig iår i disse coronatider!
Så vi sei berre, hold dokker i ro, og støtt opp om nærbutikken!