Ustabilt Internett ødelegg for heimeundersvisning

Av | 19. mars 2020

Rektor Janne Røds ved Stonglandet skole slit med å få gjennomført forsvarlig heimeundervisning for elevan sine, og gir dårlig Internettforhold rundt i bygdelagan skylda for det.

– Vi har et problem, sei rektor Janne Røds ved Stonglandet skole. Ho har for tida ansvar for å gjennomføre heimeundervisning over Internett med de permitterte elevan på skolen. Den undervisningsforma blir bl.a. forsøkt gjennomført fra lærera på «heimekontoret» sitt, men dem møte det samme problemet. Problemet e et ustabilt nett, der stadige avbrudd som skyldes dårlig kapasitet gjør det meste umulig. Istaden blir det lange telefonsamtale med de enkelte elevan, – og svært lange daga.
– Det tilbudet folk i de enkelte bygden har idag når det gjeld Internett e kort og godt ikkje godt nok, sei ho.
Ho ser med gru fram til probleman det skulle medføre dersom dagens situasjon blir langvarig, og i verste fall skulle bli aktuell til hausten.

Endel lærera har såpass dårlig Internettforbindelse heime, at dem har måtta ta i bruk sitt eget mobildata-abonnement.
Og der har jo Janne fått beskjed om at mange har «brukt opp» mobildatakvoten sin.

Ho har meldt problemet videre i systemet. Men ser ikkje for seg nokka snarlig løysing.