Aktiv kirkeforening, bedre lyd og mjukar i benkan

Av | 9. mars 2020

Stonglandet kirkeforening jobbe jamnt og trutt for å skaffe penga til ting og tang i kirka.
I år har dem finanisert reparasjon av lydanlegget der. Den regninga kom på kr 25.970.-
Men det stoppe ikkje der. Dem som har vorre innom kirka i det siste har kanskje lagt merke til at det va litt meir komfortabelt å sitte der. Det skyldes at foreninga har kjøpt inn nye puter til kjerkebenkan.
Den regninga kom på kr 73.373.-

– Så vi har gjort meir enn å samle inn penga til «orgelkontoen», sei ho Synnøve Olsen.
– Så når vi etter påske skal ha basar og sitt på butikken og selger lodd håper vi dokker alle støtter oss, legg ho til.

Ho sei at på orgelkontoen står det no kr 168.070.15, og spør om vi kan legge ut kontonummeret dit.
Det kan vi vel alltids gjøre, det e 4776.18.17929