Fotodugnad på sjette året

Av | 4. mars 2020

Ingrid Pedersen, Synnøve Olsen, Tove Sellevoll og Jorunn Grotle Nilssen i gang med å plukke ned bilda fra veggan på Borterstua i Hoføsya. Dem va etterkvret sterkt prega av tidens tann.

I andre etasje på Sentrumsgården på Eidet har fire damer vore på «jobb» kver tirsdag no på sjette året.
Jobben har bestått i gjennomgang, oppretting og publisering av den store bildesamlinga til Midt-Troms Museum. En stor del av denne bildesamlinga e bilda etter daværende Sør-Senja Bygdemuseum si store fotoinnsamling på åttitallet. Prosjektet e et samarbeid mellom muséet og Senja Historielag,
No har dem fått i oppdrag å finne originalen til alle bildan på veggan i Borterstua på Hofsøy Bygdemuseum. Dem e moden for utskifting.

– Vi glede oss fortsatt til å gå «jobb» kver tirsdag, sei ho Ingrid.
Og det på tross av at dem ikkje har ett øre i godtgjørelse, men jobbe på dugnad.

En god del av bildesamlinga e no tilgjengelig på Digitalt museum.  Men enno gjenstår minst dobbelt så mange som skal gjennomgåes før dem gjøres tilgjengelig.
Nokken bilda e klausulert, og hamne ikkje på åpent nett.