Navneendring på sykehjem i Senja

Av | 24. januar 2020

Rådmannen foreslår at Utvalg for helse, pleie og omsorg i Senja kommune på sitt møte 30. januar vedtar nye namn på etpar sjukeheima (eller sykehjem som man sei).
Rådmannens innstilling går som følger:
– Finnsnes omsorgssenter endrer navn til Finnsnes sykehjem.
– Tranøy sykehjem endrer navn til Stonglandet sykehjem.

Som bakgrunn for saka skriv rådmannen ved sin saksbehandler Jorid Meyer flg.:
– I forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen har det vært foreslått navneendringer på flere av våre sykehjem. Det er et ønske om lik benevnelse på alle sykehjemmene.
Senja kommune har seks sykehjem, geografisk fordelt ut over hele kommunen. Berg kommune gjorde navneendring før Senja kommune var en realitet. Sykehjemmene våre har navn som knytter de til et geografisk område, men også til det gamle kommunenavnet.
Rossfjord sykehjem – lokalisert i Rossfjord
Gryllefjord sykehjem – lokalisert i Gryllefjord
Sifjord sykehjem – lokalisert i Sifjord
Skaland sykehjem – lokalisert på Skaland
Tranøy sykehjem – lokalisert på Stonglandet
Finnsnes omsorgssenter – lokalisert på Finnsnes

Navneendring gjelder to av våre sykehjem, Finnsnes omsorgssenter og Tranøy sykehjem. For Finnsnes omsorgssenter er det ønskelig å bytte ut navnet «omsorgssenter» til sykehjem. Dette med bakgrunn i at utenforstående har en opplevelse av at omsorgssenter gir andre tjenester enn et sykehjem. Ansatte opplever det som frustrerende da de får mange henvendelser blant annet fra UNN og pårørende om pasientflyt. En uheldig forvirring som kan unngås. Det har lenge vært ønskelig å få endret navnet til Finnsnes sykehjem.

For Tranøy sykehjem er det ønskelig å bytte ut navnet Tranøy med Stonglandet, slik at navnet blir Stonglandet sykehjem. Navnet vil da fortelle hvor sykehjemmet er lokalisert, slik som de andre sykehjemmene.

Vurdering
Senja kommune ser det som mest hensiktsmessig at Finnsnes omsorgssenter bytter navn til Finnsnes sykehjem. Det vil ikke da være tvil om hvilke tjenester og oppgaver som sykehjemmet skal handtere, og en kan tydelig skille fra de oppgavene som DMS har.
Videre er det viktig at alle våre sykehjem har navn som viser hvor de er lokalisert.DMS har.
Videre er det viktig at alle våre sykehjem har navn som viser hvor de er lokalisert.