Vil bevare viktige bygg for historia til Torsken

Av | 3. januar 2020

Ikkje mange brygge igjen i Torsken. No vil Fredd Wilsgård gjøre nokka med det. Foto: FW

Fredd Wilsgård e kjent som dyktig bedriftsleder i Torsken, og oppdrettsselskapet har skapt store ringvirkninge og mange arbeidsplassa såvel i bygda som ellers i landsdelen.

No har han gjennom sitt selskap Frewi SMC AS kjøpt den nyeste betongkaia og eiendomman rundt den, samt Olaibrygga/Reidulfbrygga, Petterbutikken og Sperrehuset hos firmaet Sperre i Ålesund. Dette e anlegg som ligg midt i bygda, og som har satt sitt preg på aktiviteten og utviklinga i bygda i generasjona.

– Vi har ingen gamle brygge igjen i Torsken, alt er revet, alt er borte, sei han Fredd til oss som svar på korfør han gjør dette.
– Brygga og butikken ligg midt i bygda, og har vore til skjemsel i mange år. Ilag med bror min Vidkun gjør vi mykkje i Torsken, herunder renovering av den gamle Doktorlunden. Brygga og butikken e et prosjekt eg kjøre i egen regi, med mål om å skape nokka som både heng sammen med eksisterende aktivitet og kan representere nokka nytt. Wilsgård har bygd arbeidsplassa, boliga og fritids/aktivitets-tilbud. Kanskje vi no skal se på kulturtilbudan, sei han Fredd.

Planen videre e i første omgang at Sperrehuset får en oppgradering i løpet av vinteren. Så skal det vurderes om det er mulig å berge både brygga og butikken.

– Å berge både brygga og butikken blir en stor jobb, men etter å ha vore på «befaring» etter overtakelsen, fikk eg enda meir lyst til å bringe dette prosjektet i land, sei han Fredd.