En liten nyttårsprat med den første Senja-ordførarn

Av | 1. januar 2020

Senja kommunes første ordfører Tom Rune Eliseussen. Foto lånt fra hans FB-profil.

– Eg ser fram til at vi no tar i bruk den nye kommunen Senja, sei den første ordførar i den sammenslåtte kommunen, Tom Rune Eliseussen, til oss.
Fra og med midnatt e 119 kommmuna i Norge slått sammen til 47 nye, og fleire fylkesgrense e oppheva.
Han sei det har vore en lang og krevanes prosess det siste året for alle ansatte i de fire kommunan å forberede sammenslåinga, og han berømme jobben til alle ansatte som lojalt har fulgt opp vedtak og endringe.
– Etter at valget blei tatt, har alle ansatte og politikera, med ordføreran i spissen, gått på med krum hals, sei han.
Han berømme kompetansen og innsatsen til den staben han no e øvste ledar for.

Han legg ikkje skjul på at kverdagen vil møte han med mange utfordringe når det heile skal kjøres i gang og gå seg til.
Det e tross alt blitt større avstanda mellom ytterpunktan enn i de fire kommunan som no e gått over i historia.
– Eg vaks opp i ei lita bygd på Sør-Senja, og veit kor viktig det e med gode oppvekst- og boforhold uansett korhen du bor i den nye kommunen. Det blir en viktig motivasjon for meg i arbeidet for å gjøre Senja kommune til en god kommune å bo i for alle, enten man bor ytterst på Senja eller innpå fastlandet, sei han.

– Eg vil være en god ordførar for alle, og folk må ikkje være redd for å ta kontakt med meg i tida som kjem sei han.