Nokken ord på tampen fra den siste ordførarn i Tranøy kommune

Av | 31. desember 2019

Tranøys siste ordfører Jan Fredrik Jenssen, bilde fra det alle siste møtet i Tranøy kommunestyre

Vi ba Tranøys aller siste ordfører Jan Fredrik Jenssen om nokken ord på den siste dagen i hans ordførerperiode, og på den siste dagen der Tranøy eksistere som egen kommune.
Det ville han gjerne.
Vi har og hatt en prat med påtroppende ordfører i Senja kommune Tom Rune Eliseussen.
Den tar vi i morra, på hans første ordinære dag som ordfører og Senja kommunes første dag som egen kommune.
Men først avtroppende ordfører Jan Fredrik Jenssen:

 – På tampen av året 2019 er det med vemod jeg erkjenner at Tranøy Kommune er historie.  Kommunen har vært en trygg leverandør av tjenester og en god arbeidsplass fra den ble opprettet i 1837 som et ledd i innføring av lokalt selvstyre i Norge.  Men det er et ordtak som sier at «det er en tid for alt».  Som ordfører de siste 4 åra, ser jeg at analysen som ble gjort i 2014 hadde rett i at det ville bli svært krevende å stå som liten kommune på egne bein i fremtiden.  Det betyr derfor at jeg er styrket i overbevisningen om at det var riktig å beslutte en kommunesammenslåing mellom Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik.  Kommunestyret har gjort en modig, men korrekt beslutning.

Nå går min forventning til den nye Senja kommune.  Vi ser allerede at kommunen engasjerer og tiltrekker seg både oppmerksomhet fra næringsaktører og kompetent arbeidskraft.  Dette er interessant og viktig, og jeg ønsker å engasjere meg i Senja kommunestyre for at vi skal få til en kommune som har nødvendig kraft til å være en utviklingsaktør.  Da tenker jeg ikke bare i forhold til næringsliv, men også gode, og kanskje enda bedre tjenester til innbyggere, bolyst og utvikling i hele kommunen.  Jeg vil være med på å sikre at intensjonene i avtalen inngått mellom de 4 kommunene blir gjennomført slik vi som var med på å skrive den ønsket.  

Mine prioriteringer i den nye kommunen blir derfor å sikre at Senja kommune kan bli en utviklingsaktør, slik den nye kommuneloven sier, og at vi får en positiv utvikling i hele kommunen.

Med ønske om et Godt Nytt År for alle – både innbyggere i gamle Tranøy kommune og i nye Senja kommune.