Når slagordet om nærhet blir fjernt

Av | 13. desember 2019

Av: Marit Stubberud Hanssen, Senja Ap, Herbjørg Valvåg, Senja SV og Hilde Lisbeth Strand, Senja MDG

– Onsdag 11. desember ble det første ordinære kommunestyremøtet avholdt i Senja kommune. Mange og viktige saker stod på sakslista, blant annet skulle bosetting av flyktninger og organisering av flyktningetjeneste i Senja kommune avgjøres. Administrasjonen hadde på forhånd laget en utredning som omhandlet deler av tjenesten. Den var mangelfull ved at integrering ikke er omtalt, fordi det ble hevdet at det er det for liten kunnskap om. Tre steder var plukket ut til å motta flyktninger; Stonglandseidet, Senjahopen og Finnsnes/Silsand sentrum. Tallenes tale var klare; antall flykninger som skal bosettes i tidligere Tranøy skal halveres, og det skal bosettes 10 flyktninger hvert annet år på henholdsvis Stonglandseidet og i Senjahopen. I sentrumsområdene skal antallet bosetninger beholdes på dagens nivå.

Senja Arbeiderparti, Senja SV og Miljøpartiet de Grønne har inngått et samarbeid i inneværende kommunestyreperiode. I likhet med de andre partiene i Senja har vi gått til valg på at vi skal følge intensjonsavtalen. For Tranøy, Berg og Torsken understreker denne avtalen at vi skal videreføre og videreutvikle voksenopplæringen og bosettingen av flyktninger. Vi respekterer også de vedtak som fellesnemnda har gjort, i dette tilfellet sa fellesnemnda at distriktene skal prioriteres ved bosetting av flyktninger. Vi hadde derfor store forventninger om å få støtte for våre forslag som følger opp intensjonsavtalen og sørger for en distriktsvennlig profil på bosetting av flyktninger og tilbud om voksenopplæring. Distriktene har allerede i god tid før sammenslåingen mistet mange kommunale arbeidsplasser. De administrative stillingene på de tidligere kommunehusene er redusert med 20-30 %. Vi mener at selve sammenslåingen ikke skal medføre en ytterligere sentralisering av arbeidsplasser mot sentrum.

For oss, partiene på venstresida, er det interessant å se hvilken rolle Senterpartiet tar i politisk ledelse av Senja kommune. Ordfører Tom-Rune Eliseussen var i valgkampen tydelig på at politikken til Senja Sp skulle bygge på nærhetsprinsippet: Nærhet til skole og barnehage, nærhet til helsetilbud og velferd, nærhet til service og nærhet mellom mennesker. Fra programmet til Senja Sp plukker vi disse godbitene: Partiet vil tilrettelegge for desentraliserte arbeidsplasser, opprettholde nåværende skolestruktur og et godt desentralisert barnehagetilbud, etablere Senja kulturråd, styrke skolehelsetjenesten og jobbe for innføring av et enkelt og sunt måltid i skolene.

Senterpartiets standpunkt i sak om bosetting av flyktninger i Senja kommune er faktisk et brudd med to av partiets sentrale programformuleringer. Desentrale arbeidsplasser på voksenopplæringene i Senjahopen og på Stonglandseidet er truet. Skolestrukturen for voksenopplæringene i Senja kommune er i fritt fall. Bygdesamfunnene i nåværende Berg og Tranøy utsettes for å tape viktige kompetansearbeidsplasser. Da flytter folk, noen vil ta veien helt ut av Senja kommune. En viktig kanal for å få nye bosettere i disse områdene er dermed stengt. Dette synes å bli det første dramatiske resultatet av politikken til Senja Sp i allianse med Høyre, Frp og Krf.

Onsdag 18. desember settes Senja kommunestyre igjen. Da er første sak behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023. Fra Ap, SV og MDG ligger flere forslag klar. Vi vil sikre Senja kulturråd like gode betingelser som Senja idrettsråd ved å gi dem sekretær i kvart stilling. Vi setter av midler til Krisesenteret i Midt-Troms til sårt trengt økning i bemanning i arbeidet med å ivareta personer som er utsatt for vold fra sine nærmeste.

Senja kommune tar mål av seg å være Barnas kommune. Det følger vi opp med flere forslag. Her nevner vi to av dem: Vi ber rådmannen om å utrede muligheten for at elever i grunnskolen skal få et enkelt skolemåltid. Videre vil vi at Senja kommune fra 2020 skal holde barnetrygden utenfor beregning av sosial stønad til livsopphold. I Senja kommune lever om lag 400 barn i lavinntektsfamilier. Ved utgangen av oktober var det hos oss 91 familier (med én eller to foreldre) med barn som har måttet søke om sosial stønad. Disse har mista det alle barn skal ha: Barnetrygden.

Kommunestyret vedtok sist onsdag det overordna dokumentet for all planlegging og alle handlinger i Senja kommune. Her er bærekraft, miljø og klima viktige tema. Fra Ap, SV og MDG vil vi følge dette opp med forslag som vil gjøre Senja kommune til en ansvarlig klimapolitisk aktør.

I rådmannens budsjettforslag er det også lagt inn at foreninger og lag skal betale for lån av kommunale lokaler, så som gymsal, klasserom, bibliotek m.v. Dette er uhyre dårlig gjort mot frivilligheten. Vi regner med at Senterpartiet tar i bruk slagordet sitt om at de er nær folk og dropper dette!

Vi hadde store forventninger til at vi skulle se mer av Senterpartiets politikk i posisjonskonstellasjonen i Senja kommune enn det vi har sett i de tidligere posisjonssamarbeidene de har inngått i, i gamle Tranøy og Lenvik. Det er nye muligheter for Senterpartiet å markere seg allerede i møtet 18. desember. Det er lov å håpe.

4 tanker om “Når slagordet om nærhet blir fjernt

 1. Knut M Olsen

  Ja det går mykje smør i en heit ovn,vent å se👎
  Det største feiltrinn gjennom tidene er ikkje sammenslåingen av Senjakommunan men at Lenvik på austersia av sundet er med .👎👎

  1. Per-Bjørn Skoglund

   Ja, der kan jeg være delvis enig med Knut M Olsen. Det blir jo interessant å se om Edin Arne får rett i sine spådommer om at ytterkanten av kommunen blir nedprioritert. Med det næringslivet som holder til på Senja,så klarer Senja (på Vestsiden av Gisundet) godt å stå på egne ben.

 2. EdinArne Olsen

  Jeg har lest kommentar fra Herbjørg Valvåg etter første k-styremøte i Senja kommune. Disse erfaringene vil mange i tidl. Tranøy Berg og Torsken få erfare ofte. Det at man allerede på første møtet baner vei for en svekkelse av utkantene forbauser meg ikke. Dette er varsel til befolkningen hva vi har i vente. Det viser klart at tidligere intensjonsavtaler og festtaler har ingen verdi for oss som bor utenfor Finnsnes. Det er nok av «gutteklubber» på Finnsnes som liker å få det som de vil.

 3. Gunnar Torgersen

  Det vil fort vise seg om Senterpartiet duger i maktposisjon, eller om de bare har det » i kjeften».

Det er stengt for kommentarer.