Endelig veglys nedfor Lysbakken

Av | 12. desember 2019

Traséen for den planlagte veglysutbygginga langs gangvegen. I tillegg vil det bli ordna lys i sjølve boligfeltet. Vesentlige dela av arbeidet e planlagt utført på dugnad.

Og mens vi e inne på veglys: I alle år har gangvegen mellom Mølnelva og Helsesenteret mangla veglys. Det har ført til at fleire har foretrukke hovedvegen bla.a. som skoleveg. Når nordvestkulingen e på besøk, e den vegen ikkje akkurat trafikksikker for mjuke trafikanta.
Men dersom alt går i orden no, e lysan på plass til neste haust.
Etter ka vi erfare e Mølnelva Vel i god dialog med kommunen for å få finansieringa på plass.
Prosjektet står som egen post på kommunebudsjettet for 2019, – men e ikkje realisert så langt.