Første møte i Senja kommunestyre idag

Av | 11. desember 2019

Det første ordinære møte i Senja kommunestyre avvikles i dag.
Sakslista e lang, og representantan har 119 side å sette seg inn i før møtet.
Ei av saken som skal opp idag, e busetting av flyktninga.
Tranøy kommunstyre vedtok 24. sept flg.:

For å kunne opprettholde en forsvarlig drift i voksenopplæringen på Stonglandseidet med de positive synergieffektene dette har for Stonglandet skole og samfunnet for øvrig, skal det bosettes 10 flyktninger årlig på Stonglandseidet/Vangsvik, 5 flyktninger hvert år/ 10 flyktninger hvert annet år i Senjahopen og 30 flyktninger årlig på Finnsnes. Voksenopplæringen skal fortsatt være lokalisert på Stonglandseidet. Buss mellom Vangsvik og Stonglandseidet skal opprettholdes.

Forslag til vedtak ved behandling av saka i Senja kommunestyre idag ser slik ut:

– Senja kommunestyre vedtar bosetting av inntil 65 flyktninger årlig i perioden 2020-2023.
– Det skal bosettes flyktninger i Finnsnes-området årlig. Det skal også bosettes flyktninger i Senjahopen og på Stonglandseidet hvert annet år. (Senjahopen i 2020).
– Senja kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidsavtalen om opplæring for flyktninger som Lenvik kommune har med Sørreisa kommune.