2500 gamle bilda tilgjengelig for alle

Av | 7. desember 2019

Bilda av litt kvert innsamla på Senja, samt nokken få fra emigrerte senjaværinga

Fleire og fleire av de langt over 10.000 gamle bildan i samlinga til Midt-Troms Museum legges no ut på Digitalt Museum, og blir dermed tilgjengelig for alle.
Mange av disse bildan e fra Senjaregionen. Som mange vil legge merke til, har de fleste av dem et filnamn som begynne på SSB. Det har dem fordi dem blei skanna av daværende Sør-Senja Bygdemuseum, som hadde et storstilt innsamlings- og digitaliseringsprogram som starta for rundt førti år sia.

Bildan fra området finn du her