Et stillferdig farvel i Tranøy kommunestyre

Av | 3. desember 2019

Siste møtet i Tranøy kommunstyre, i den tidligare gymsalen på Øverbotn skole. (Fleire bilda lenger ned)

Sjøl om kommunestyret satt i fronten av den nye scenen på Sážža Senja naturhus og museum, blei det ingen scena og intet drama på Tranøy kommunestyre sitt aller siste møte idag. Så va det heller ikkje så mykkje kan gjøre heller for å stake ut framtida i en kommune som syng på siste verset.
No inviterte heller ikkje sakslista til engasjert debatt. Det blei litt småprat i forbindelse med behandlinga av «ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSRAPPORTERING OKTOBER 2019», en økonomirapport som viste at man tilogmed oktober iår ikkje hadde så mykkje å glede seg over. Einaste trøsta va at de største utgiften va på posta der det var umulig å ha hverken kontroll eller oversikt på forhånd.

Til neste sak, «RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 3 KVARTAL 2019» ba ingen om ordet, og ordførar kunne raskt avslutte den saka.

Tredje sak va «FORSVARLIG SKOLESKYSS VIKSTRANDA SKOLE», der FAU ved skolen hadde tatt opp en særdeles lang busstur for en elev ved skolen. Et omforent forslag om å henvende seg til Troms Fylkeskommune for å få ei ordning på dette gikk kjapt gjennom.

Det gjorde og de to siste sakern på lista, som gjaldt varig fritak som dommer ved Senja tingrett, og en klage på eiendomsskatt.

Møtet starta klokka tolv, og klokka to skulle den årvisse julekveita serveres. Det måtte til en solid kaffipause for å strekke ut tida.

Rådmannen hadde etter møtet en gjennomgang av aktiviteta og tiltak i kommunen. Den får vi komme tilbake til.

Det aller siste kommunestyre i arbeid for Tranøy kommune. Bak fra venstre: Knut Johnsen, Arnt-Einar Nilsen, Alf Nylund (vara), Jimmy Nilsen (vara), Håkon Ryvoll (vara), og Torkel Johnsen. I midten fra venstre: Margareth Edvardsen, Jimmy Sollied Jensen (vara), Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen, og Arvid Eilertsen. Foran fra venstre: Herbjørg Valvåg, rådmann Alf Rørbakk, ordfører Jan Fredrik Jenssen, Morten Svegre og Marit Stubberud Hanssen. Forfall (og dermed ikkje med på dette historiske bildet): Rune Eriksen, Gunnar Torgersen, Einar Svensby, Malene Åsali Jensen og Silje Grotle Nilssen

Klokka to benka man seg i «Tranøystua», der den tradisjonelle julekveita blei servert for aller siste gang.

Kokken sjøl, Roger Kristiansen, serverte ordførarn først.