«Studietur» til Hofsøya

Av | 31. oktober 2019

Vind og sludd la ingen demper på ivrige eleva fra Vikstranda skole på Hofsøya idag. Medbrakt matpakke og pølse, samt bålsteikte vaffelkake, smakte godt.

Idag va en småskoleklasse fra Vikstranda skole i følge med sine lærera og fire lærerstudenta på dagstur til Hofsøya.

Ivrige unga, lærera og lærerstudenta fulgte ivrig med når lærerstudent Eli klipte en sau.

Der va det først besøk på Hofsøy Bygdemuseum med diverse omvisning, bålsteikt vaffelkake og lek, før det bar bort i fjøsen til Eli og Egil Hofsøy.
Der fikk dem ei oppvisning i klipping av sau, der saubonde og lærerstudent Eli viste korsen det skal gjøres.
Et litt utrivelig vér med sludd og vind sette tydeligvis ingen demper på de ivrige ungan.