Mowi inntar Tranøyfjorden

Av | 11. juli 2019

Nytt namneskilt på «Materialskuret» til tidligere Fr. Rochmann ass. landhandel. Bygget som i si tid blei brukt til trelast, e i de siste år brukt av oppdrettsnæringa

Verdens største ppdrettselskapet Mowi ASA, som kontrolleres av John Fredriksen, hold no på med å etablere seg i Storvika ved Dyrøya, – med Stonglandseidet som landbase.
Såvel lokalaliteten som landbasen har i alle år vore brukt av Salmar.
Etter ka vi erfare e det snakk om et forsøk på «makebytte» i en viss periode, der Salmar skal bruke en av Mowi sine lokaliteta i Finnmark, og vise versa.

For dem som måtte ønske på litt bakgrunnshistorie, så va Mowi ved Thor Mowinckel en av pioneran innen sjøbasert oppdretts i Norge, med oppdrett i avstengte polla.
I april 1971 slakta Mowi den første kommersielle oppdrettslaksen i Norge. Den tyske fiskeribedriften Friedrichs i Hamburg tente på ideen om oppdrett og import av laks. Dermed starta på mange måta det norske «lakseeventyret».