Senterpartiet trekke seg fra avtalen med Høyre, ordførarn har ikkje lenger flertall bak seg

Av | 11. mai 2019

Igår trakk Tranøy Senterparti seg fra avtalen med Tranøy Høyre som ga ordførervervet til Jan Fredrik Jensen for denne kommunestyreprioden.
Det vakte endel oppmeksomheit at Senterpartiet den gangen valgte denne konstellasjonen. Men så holdt den ikkje til målstreken heller i denne siste historiske kommuestyreperioden for Tranøy kommune.
Ka det innebære i praksis, vil vise seg etterkvert. Men det betyr at ordførarn ikkje lenger har et flertall bak seg.

Pressemeldinga fra Tranøy Senterparti ser slik ut:

Pressemelding 10.05-2019

Representantene fra Senterpartiet i Tranøy kommunestyre
trekker seg fra samarbeidsavtalen med Høyre.

Senterpartiets representanter vil ikke støtte et videre samarbeid når ordfører i Tranøy ikke har forholdt seg lojalt til et demokratisk vedtak fra eget kommunestyre.

Viser til møtet i plankomiteen for den interkommunale kystsoneplanen 24.04-2019 der ordføreren i Tranøy på vegne av fremtidig Senja kommune fremmet forslag om å ta inn 2 akvakulturområder på Sør-Senja i planen. Det er i strid med kommunestyrets vedtak i Tranøy fra 18.12 2018.

Senterpartiet fremmer en interpellasjon i neste kommunestyremøte 18-06-2019 der det blir bedt om en redegjørelse på ordførers opptreden der han går imot kommunestyret, og kommunestyrets enstemmige vedtak i saka.

Varaordfører Birgit Andreassen. SP

Leder i OKO Arnt-Einar Nilsen. SP

 

Bakrunnen for Senterpartiet reaksjon omtalte vi tidligere her