Salg av eiendomma i Skrolsvik hamn skal lyses ut

Av | 28. april 2019

Etter henvendelse fra interesserte kjøpera, har Tranøy vedtatt å selge to eiendomma på austsida av hamna i Skrolsvik.

Etter direkte henvendelse fra interesserte kjøpera va opprinnelig forslag til vedtak i Tranøy formannskap at
Tranøy kommune skulle tilby Tore Olsen og R-P Invest å kjøpe eiendomman 43/27 og 43/86 i hamna i Skrolsvik for kr 195.000.

Kommunestyret va ikkje uenig i salg, men vedtok flg.:
– Eiendommene legges ut for salg til høystbydende over takst.