Fortsatt fri for srøm

Av | 16. februar 2019

Etter å ha vore fri for strøm sia kl 10.00, måtte han Børge Andreassen leite fram stormkjøkkenet for å få nokka varmt i kroppen no i kveld. (foto fra FB)

Østre del av Stonglandet e fortsatt fri for strøm, etter at den forsvant kl 10.00.

Troms kraft opplyse flg.:
OPPDATERING kl. 18:39
Pga. vanskelig terreng å befare høyspentlinjen i har feilsøking på Stonglandet tatt lengre tid enn først antatt, og vi nå over beklageligvis over den antatte rettetiden. Ny rettetid er satt til kl. 20:00. Vi beklager ulempen dette medfører.