Får utvide fra 5030 til 7560 tonn på Lekangsund II

Av | 13. desember 2018

Salmar Farming AS har fått tilatelse fra Fylkesmannen i Troms til å utvide produksjonen ved lokaliteten Lekangsund II fra 5030 til 7560 tonn MTB (MTB = maksimal tillatt biomasse).
Salmar Farming AS e største oppdrettsaktør i Tranøy, og selskapet e registrert på Frøya i Trøndelag.
I forbindelse med den offentlige høringa kom det merknada fra Naturvernforbundet i Troms og Senja, og Tranøy kommune konkluderte etter det i sin uttalelse med at dem meinte det burde stilles krav om ny konsekvensutredning i forbindelse med utvidelsen.
Fylkesmannen meine imidlertid at undersøkelsa vise god miljøtilstand, sjøl om det e påvist nedfall av organisk nedfall på botnen ved og rundt anlegget.
Fra fleire hold (fiskera og fritidsfiskera) e det tidligar kommet krass kritikk mot påvirkninga av miljøet, og det påstås at tidligare gode tradisjonelle fiskeplassa i nærheit av anlegget idag e tomt for villfisk.