Lokalutvalg 7, Sør-Senja

Av | 30. september 2019

I forrige vekka va det møte og valg til styre i «nærdemokratiutvalget» for søndre del av Senja. Utvalget består av:

Leder Gunnar Torgersen
Nestleder Margareth Edvardsen
Medlemmer:
Egil Hofsøy, Katrine Pettersen, Hilde Losvik, Alf Nylund + en ungdomsrepresentant som kommer seinar.
Vara:
Ann-Karin Aronsen, Mari-Ann Grønås, Inge Jakobsen, Oddgeir Solbø, Jon-Kristian Valvåg.