Lederskifte ved Stonglandet skole

Av | 28. februar 2019

Geir Eidissen har vært ansatt som rektor ved Stonglandet skole de siste år. 1. mai går han over i pensjonistenes rekker, men starte med å avvikle ferie fra neste vekke. Det opplyse Janne Røds, undervisningsinspektør ved skolen.

Ho blir stedfortreder i rektorstillinga frem til 1. mai, og e videre konstituert frem til 1. august. Innen den datoen vil resultatet av utlysing av den ledige stillinga vise kem som sitt på kontoret fra hausten.

Dela av jobben ho Janne har no e delt mellom Marianne Solbø og Morten Fagerli ut dette skoleåret.