Taekwondo-ungdommen på storsamling

Av | 12. juni 2024

Sist helg var den aktive  Taekwondo-klubben på Sør-Senja på samling på Finnsnes. Her kjem en omfattanes rapport ifrå han Kim-Rinur Klodiussen, som vi likesågodt tar med i sin heilheit:

Trening i verdensklasse!”

I helgen ble det holdt treningssamling i Taekwondo på Finnsnes Ungdomsskole. Blant de fremmøtte var Grand Master John Arild Svendsen (9. Dan) fra Hammerfest.

Helgens arrangement på Finnsnes Ungdomsskole samlet rundt 50 deltakere og sju sortbelter i Taekwondo. Fra fredag til søndag gikk deltakerne gjennom alt fra teori til praktisk utførelse av forskjellige teknikker.

Kursleder denne helgen var Grand Master John Arild Svendsen som er den mestvinnende utøveren i Taekwondo og har bla. over 60 VM-gull. Svendsen, som kommer fra Hammerfest, driver også eget kampsport- og treningssenter og har trent opp flere utøvere som har vunnet medaljer både i EM og VM. Han er også blitt annerkjent som en av verdens beste Taekwon-Do instruktører av Grand Masters CK. Choi og Kong Young Ill som er pioneer og legender i Taekwon-Do. Det er altså tydelig at helgens arrangement bydde på trening av høyeste kvalitet og gradering med de høyeste krav. Selv holder Grand Master Svendsen sort belte 9. Dan, som er det høyeste belte i ITF Taekwon-Do sitt system.

Klubbene som var representert i helgens arrangement var blant annet arrangørklubbene Senja Taekwon-Do Klubb (Stonglandseidet) og Chang Hun, Finnsnes Taekwon-Do Klubb. I tillegg deltok Alfheim Taekwon-Do (Tromsø) med noen av sine elever. Noe annet som skilte helgens arrangement ut fra de tidligere er at elevene fikk tilbud om å overnatte på ungdomsskolen natt til søndag. Det ble ordentlig “kampsport-camp” hvor elevene spiste hjemmelaget pizza, hadde filmkveld og mer. Klubbene ønsker å takke foreldrene som møtte opp på dugnad gjennom helga og påpeker at slike arrangement ville vært umulig uten god, gammel dugnadsånd. Dette er også det største arrangementet Senja-klubbene har laget så langt, men de har store planer i fremtiden

.“Taekwon-Do skal være for alle, uansett sosioøkonomiske bakgrunn. Så vi prøver alltid å holde bla. Seminaravgift så lav som mulig. Denne gangen fikk vi noe midler fra Samfunnsløftet og Senja Kommune. Uten slike støtteapparater kan det fort bli vanskelig å ha inkluderende tilbud slik som Taekwon-Do skal være!” forteller Instructor Kim-Runar Klodiussen, som selv holder sort belte 4. Dan.

Klodiussen nevner også at Senja Taekwon-Do Klubb har fått noe støtte fra Salmar, Br. Karlsen og Frifond. Det er viktig å påpeke at denne støtten har ikke noe med helgens arrangement å gjøre og at det kun skal brukes til innkjøp av utstyr, daglig drift, osv. Såkalt “øremerkede” midler. Han ønsker likevel å nevne støtten i denne artikkelen som en takk til støttegiverne og for å påpeke viktigheten av at slike ordninger finnes. “Det er blant annet slike ting som gjør at vi kan tilby trening av høy internasjonal kvalitet ute i distriktet hvor man ikke har tusenvis av elever og ta av!”

Til tross for høye krav er det tydelig at treningen (og ungdommen) både på Stonglandseidet, Finnsnes og i Tromsø holder mål. Klodiussen kan meddele at alle som prøvde seg klarte å bestå til neste beltegrad!

På samlingen ble også Instructor Herulf K. Mathisen gradert til 6. Dan sortbelte. Mathisen har vært en sentral støttespiller i å bygge grunnlaget for Senja- og Finnsnesklubben og har flere ganger fungert som kursholder og eksaminator på både Stonglandseidet og Finnsnes.

Kursholder og eksaminator: Grand Master John A. Svendsen, 9. Dan

Hovedarrangør, fra Senja Taekwon-Do: Kim-R. Klodiussen, 4. Dan

Medarrangør, fra Chang Hun/Finnsnes Taekwon-Do: Geoffrey Fagerli, 2. Dan

Rådgiver: Herulf K. Mathisen, 6. Dan

Sortbelter/gjesteinstruktører: Lars Kufaas 4. Dan, Espen Derås Albrigtsen 4. Dan, Therese Svenning 2. Dan og Angelica Svenning 1. Dan.

Arrangement sponset av: Samfunnsløftet (Sparebank 1 Nord-Norge) og Senja Kommune