Skade for over 20.000 på veglys gangveg

Av | 6. mars 2024

Jonny Pedersen i Senja Elektro måtte skifte ut det meste i et rasert styringsskap. Et kraftig strømoverslag hadde tilogmed brent hull i ståldøra. Men no e det lys på gangvegen igjen

Uvèret Ingunn slo hardt til på Sør-Senja i starten av februar. I tillegg til å rive ned det meste av stolpa og kabel for veglys midt på Stonglandseidet, sørga et skikkelig høgspent-overslag for å rasere styringsskapet til de nye veglysan fra Mølnelva til Helsesenteret. Berre i skapet måtte det skiftes dela for 12.000 krone, – i tillegg måtte fleire oppbrente lysarmatur langs strekket skiftes ut.
Regninga på godt over 20.000 krone tar Mølnelva Vel seg av i første omgang.