Mølja på ungdomshuset idag

Av | 21. januar 2023

Leverrenskingssjef Inger får skryt av han Oddmund

I nitida i dag va det full aktivitet på bygdehuset Solvang innpå Stonglandet. Mykkje skal være klart før de første møljesvultne gjestan står og trippe i døra idag. I to hektiske tima fra klokka to til fire skal det serveres adskillig kilo med skreimølja, fra råvara av ypperste klasse henta fra Yttersia av Senja.

Arvid skar fil filét med vante bevegelsa

Jon Petter koke mauk av ryggbein. I forgrunnen rogn klar for innpakking

Kokstykkjan låg klar

Kurt fikk og lov til å renske lever