Lørdagsnyheit nr 2: Ny veglysstrekning med usikker framtid

Av | 21. november 2020

Endelig veglys langs den viktige gangvegen på Eidet. Foto: Johnny Pedersen

For etpar daga sia blei strømmen kobla på de nye veglysan langs gangvegen mellom Mølnelva og Helsesenteret på Eidet.
Den mykkje brukte gangvegen har lie i mørke sia den blei anlagt i 1980. Men i snyfokk og mørke har den vore vanskelig å bruke, og folk og skolebarn har brukt bilvegen i staden.

Midla til lys var tatt inn på det aller siste budsjettet til Tranøy kommune. Men da hausten kom og det siste regnskapsåret for kommunen begynte å gå mot slutten, fikk Mølnelva Vel på plass en avtale der dem tok ansvaret for å få arbeidet realisert før pengan blei trekt inn.

No spørs det om kor lenge dem blir å lyse. I forslaget om å spare inn 90 million krone i Senja kommune står mørklegging av veglys høgt oppe på lista.