Senja kommune må spare inn 46 millioner kroner

Av | 16. februar 2020

Senja kommune må spare inn 46 million kroner på fire år. Det starte med vel 15 million i år.

«- På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering i Senja kommune minst tilsvarende det som er vedtatt i økonomiplanen for 2020-2023. Totalt sett må det iverksettes innsparingstiltak på minst 46 mill kroner årlig for å få balanse i økonomien.»

Slik lyder rådmannens innstilling overfor Senja formannskap under tittelen «Helhetlig økonomisk omstilling og kulturbygging»

De fire kommunan hadde forskjellig ballast med seg inn i den nye kommunen.
Basert på SSB sine tall, viste regnskapstallan for året 2018 flg.:

Berg kommune hadde klart størst gjeld pr innbygger, Tranøy minst. Regnskapet for 2019, siste året som selstendig kommune, kan bringe andre tall for samtlige fire. (Kilde: SSB)

 

Usedvanlig mykkje elg langs vegan no!

Av | 14. februar 2020

-Elg rett nord for Gjøvika
-Elg på veien ved Sazza i Øverbotn
-Elgku med to kalver ved Vesterfjell
-Elg ved Fosslundkrysset
Det har ikkje mangla på advarsla på elgvarslersida på Facebook siste døgnet.
I følge Solvar Nordheim i Ettersøksringen har dem rykka ut etter fem påkjørlsesmeldinge denne vekka. I to av tilfellan hadde det gått bra med dyran, dem blei friskmeldt.
Det e ikkje meldt om personskada så vidt vi kjenne til.

Finnskarrennet vekkes til live

Av | 13. februar 2020

Fra et av de aller første år av Finnskarrennet. På tur opp til Finnskaret, som har gitt namn til rennet. Ukjent fotograf.

Finnskarrennet blei første gang arrangert i 1969, og va et populært turrenn i regi av idrettslaget STIL på Sør-Senja. Starten har alltid vore på Å. Innkomsten de første åran va på Stonglandseidet, men pga vanskelig løypeterreng mellom Vassvika og Eidet, blei innkomst etter få år lagt til Vassvika.
Rennet har hatt en pause ei stund, nokken år pga vanskelige snyforhold, – bl.a. usikre forhold for å krysse elve og bekka.
Men iår skal det vekkes til live igjen. Søndag 15. mars går det av stabelen.

«Kulturkraft» overalt neste helg

Av | 12. februar 2020

Kulturkraft Senja blei stifta i 2019, som et «prosjekt for kulturmobilisering inkludert møtepunkt mellom politikk og kultur i Senjaregionen». Gruppa bak initiativet va ei sammensett gruppe av kulturarbeidera/-aktøra rundt i de fire eks-kommunan.
Bakgrunnen for initiativet va det som etter fleire si meining va en total mangel på kultursatsing under planlegginga av den nye kommunen Senja.

No går prosjektet si største satsing hittil av stabelen neste helg, med arrangementa rundt i heile Senja.

Her e plakaten:

Lågt lufttrykk, fullmåne, – stor flo

Av | 10. februar 2020

Klokka halv to idag va floa på det høgste. Då saltimpregnerte sjyen golvåsan og endan på kledninga på bryggen på Eidet. Og det e berre bra.

Kartverket meldte om høg flo idag pga fullmåne igår og veldig lågt lufttrykk. Meldinga va 318 cm over «sjøkartnull». «Sjøkartnull» e lågaste tenkelige vannstand. Den oppnås sjelden. Igamle daga va «langfredagsfjæra» et kjent begrep.
Fra 1. januar 2000 e «sjøkartnull» lagt til lågaste astronomiske tidevann (LAT).
Imorra skal det bli 1 cm lågar. Største floa e som regel to daga etter fullmåne, men det forventes litt høgre barometerstand då.

Vi e litt usikker på om barometeret til Budstikka sin vérstasjon e nøyaktig kalibrert, men det stemte nokså godt med Meteorologisk Institutt sine målinge for et par år sia. Men uansett e ca 941 hPa sjeldent lågt. (Målt idag 10. feb kl 1400)

No kan du pante deg til millionær

Av | 8. februar 2020

No har Joker på Eidet fått en ny knapp på panteautomaten for tomgods. Når du har levert dine tomme flaske og boksa, kan du enten trykke på knappen for å en lapp som du levere i kassen og får penga utlevert, – eller du kan trykke på «Røde Kors-knappen». Då får Røde Kors pantepengan din, men du får et lodd i «pantelotteriet». Og der e toppremien 1.000.000 krone.
Lykke til !

Stor feiring på Øverbotn og i Ånderdalen igår

Av | 7. februar 2020

 

 

Kulturskolen med forestilling framfor «Fuglekassen». Foto: Dag A. Larsen

I går, på Samefolkets dag, va det feiring og markering av såvel dagen som 50-årsjubileum for Ånderdalen nasjonalpark.
Det va snorklipping, friluftsteater, hundekjøring, – samt offisiell åpning av det nye utedoet i Ånderdalen.
Samtlige bilda e tatt av Dag A Larsen.

Populære sledetura

Samling i Ånderdalen

Stor flagging