Når slagordet om nærhet blir fjernt

Av | 13. desember 2019

Av: Marit Stubberud Hanssen, Senja Ap, Herbjørg Valvåg, Senja SV og Hilde Lisbeth Strand, Senja MDG

– Onsdag 11. desember ble det første ordinære kommunestyremøtet avholdt i Senja kommune. Mange og viktige saker stod på sakslista, blant annet skulle bosetting av flyktninger og organisering av flyktningetjeneste i Senja kommune avgjøres. Administrasjonen hadde på forhånd laget en utredning som omhandlet deler av tjenesten. Den var mangelfull ved at integrering ikke er omtalt, fordi det ble hevdet at det er det for liten kunnskap om. Tre steder var plukket ut til å motta flyktninger; Les videre

Ny barnehage i Vangsvik

Av | 13. desember 2019

Slik blir fasaden på den nye barnehagen Vangsvik.

I forrige vekka la rådmannen fram tegning og detalja vedrørende det nye barnehagebygget i Vangsvik. Eksisterende bygg har i mange år venta på ei avløysing. Den kjem no.

Og her e plasseringa, nedfor samfunnshuset

Endelig veglys nedfor Lysbakken

Av | 12. desember 2019

Traséen for den planlagte veglysutbygginga langs gangvegen. I tillegg vil det bli ordna lys i sjølve boligfeltet. Vesentlige dela av arbeidet e planlagt utført på dugnad.

Og mens vi e inne på veglys: I alle år har gangvegen mellom Mølnelva og Helsesenteret mangla veglys. Det har ført til at fleire har foretrukke hovedvegen bla.a. som skoleveg. Når nordvestkulingen e på besøk, e den vegen ikkje akkurat trafikksikker for mjuke trafikanta.
Men dersom alt går i orden no, e lysan på plass til neste haust.
Etter ka vi erfare e Mølnelva Vel i god dialog med kommunen for å få finansieringa på plass.
Prosjektet står som egen post på kommunebudsjettet for 2019, – men e ikkje realisert så langt.

Juleinnsynging på søndag

Av | 11. desember 2019

Den årlige tradisjonen med «Juleinnsynginga» finner også iår sted tredje søndag i advent,
– 15. desember.
Stonglandet kirke kl 16.00 og i Vangsvik kirke kl 19.00.
Sør-Senja mannskor, andre innslag, – og fellessang. Kirkekaffi etterpå begge steder. Velkommen !