Overtar fembøringen Marcus Thrane

Av | 3. juni 2020

Fembøringen «Marcus Thrane» blir henta fra sitt mangeårige opplag på land i Vangsvik i 1977, og kjørt ved hjelp av Forsvaret til Johansens Båtverksted for reparasjon. Primus motor for dette var daværende formann i Tranøy kulturstyre Øystein Fjellheim. (foto: Helge N Nilssen)

Senja formannskap vedtok igår å oveføre fembøringen Marcus Thrane til Midt-Troms Museum.
Tranøy kommune overtok båten i 1977. Den var da i dårlig stand etter mange år på land, og kommunen fikk den gjenoppbygd ved daværende Johansens Båtverksted. I 1979 var den ferdig rigget.
I fleire år har den vært disponert av Tranøy Kystlag, som på sitt siste årsmøte vedtok at de ikke hadde kapasitet eller økonomi til å reparere båten, noe som var en av betingelsene for å fortsatt disponere den.
Tidligere var båten mye brukt, og seilte bl.a. til Forbundet Kystens landsstevne i Bergen på åttitallet der den ble hedret med mange priser.
Etter ka vi erfare, har Midt-Troms Museum konkrete planer om å restaurere båten og ta den i bruk.
Den eksakte alder på båten er usikker. Men den blei antagelig opprinnelig bygd før 1850, og blei i 1889 gjenoppbygd av husmannen Isak Hanssen på Gammelsæter.

Med på «kjøpet» igår følger også prestegården på Bjorelvnes.

Kommunale næringsfond – 1. tildeling 2020

Av | 2. juni 2020

Senja formannskap skal i møte idag tildele midla fra det kommunale næringsfondet.

Rådmannens si innstilling ser slik ut:

1 Skreien Spiseri AS innvilges tilskudd stort kr 70 000 i støtte til videre drift av turistinformasjon sommeren 2020.

2 Midt-Troms Museum innvilges tilskudd stort kr 70 000 i støtte til besøksvert og markedsføring av Sážža Senja naturhus og museum.

3 Finnfjord AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 til rekruttering til utdanningsløpet kjemiprosess- og laboratoriefag.
4 Maritim Installasjon AS innvilges tilskudd stort kr 30 000 til kompetanseheving for ansatt.

5 Næringsforeningen i Finnsnesregionen innvilges tilskudd stort kr 100 000 til etablering av næringsforening, herunder gjennomføring av aktiviteter og utvikling av grafisk profil.

6 Embrace Living Senja AS innvilges tilskudd stort kr 100 000 til utvikling av Senjahuset Nettverksklynge for lokale produsenter og kunstnere.
7 Ole-Birger Killie innvilges tilskudd stort kr. 50 000 til investering i GPS-bjeller til sau.

8 Anne Grethe Bondestad innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i GPS-bjeller til sau.

9 Senja Forum AS innvilges tilskudd stort kr 100 000 til gjennomførelse av SenJAkonferansen.

10 ST Bil og Maskin AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i støtte til etablering av caravanverksted.

11 Ronald Holm v/Vakt og Vaktmesterservice innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

12 Berntsen Bil & Motor AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

13 SenjaEnergy AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i personalfasiliteter.

14 Senja Lounge AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

15 Auroras Hall AS innvilges tilskudd stort kr 100 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

16 Tom Are Johnsen innvilges tilskudd stort kr 18 000 i etablererstøtte til investering i utstyr.

17 Heimlevert AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 i støtte til markedsføring og utvikling av nettside.

18 Tor-Andreas Nilsen innvilges tilskudd stort kr 150 000 til kjøp av ny fiskebåt.

19 Fjordbotn AS innvilges tilskudd stort kr 75 000 til investering i infrastruktur.

20 Basecamp Senja AS innvilges tilskudd stort kr 75 000 i investering til ny beredskapsmotor.

21 Senja Arctic Lodge innvilges tilskudd stort kr 46 000 i investering til utendørs omprofilering.

22 JM Service AS innvilges tilskudd stort kr 75 000 til investering i truck.

23 Skoghus leirsted innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i konferanseutstyr.

24 Maritim Installasjon AS innvilges tilskudd kr. 75 000 til investering i dekkhotell.

25 TP Maskin Finnsnes AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i drivstoffanlegg.

26 Stiftelsen Gamle Gibostad innvilges tilskudd stort kr 200 000 til riving og bygging av ny kai i Gamle Gibostad.

27 Embrace Life & Vardnes AS Urtegård AS innvilges tilskudd stort kr 50 000 til investering i økologisk opplæringsgård.

28 Kvistad Eiendom AS innvilges tilskudd stort kr 150 000.- til delvis dekning av kostnader for etablering av beredskapsløsning for hurtigbåtanløp.

Utbetaling forutsetter at det utferdiges en langsiktig avtale mellom Kvistad Eiendom AS og Troms Fylkestrafikk som regulerer forholdet.

29 Mitra AS innvilges tilskudd kr 50 000 til gjennomføring av prosjekt tilknyttet levering av paller.

Plantesalg med koronaavstand

Av | 2. juni 2020

Tranøy hagelag har bestemt seg, det blir plantesalg i år og.
Der vil Folkehelseinstituttet sine regla bli praktisert, både når det gjeld avstand mellom folk og antall inne på området til ei kver tid. Og betaling med kontanta e ikkje aktuelt, så dem som ikkje har Vipps får et problem.

Turistkart som ikkje stemme med terrenget

Av | 29. mai 2020

Finn et par feil. Utsnitt av det mildt sagt ukorrekte kartet som tilbys reisende på Senja i disse dager.

– Vi har laget et kart over de fine og dyktige bedriftene våre sammen med flinke folk i Folkebladet så det blir enklere og oversiktlig å finne frem i regionen!
Sitatet e henta fra markedsføringa av et oversiktskart over Senja som publiseres i disse dager.
Kor flink folkan e som står bak utforminga skal vi ikkje kommentere, men det e nok vel femti år sia politiske parti i daværende Tranøy slutta å ta med veg rundt Stongodden i partiprogrammet sitt. Den blei ikkje bygd. Det skjedde stort sett samtidig som vegen fra Eidet til Hofsøy blei bygd.
Det e som sagt ei stund sia.

No kan du besøke folk på sjukeheimen igjen

Av | 28. mai 2020

Melding fra Senja kommune:

Nye anbefalinger for besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Regjeringa har oppheva besøksforbud på sykehjem og andre helseinstitusjoner. Våre sykehjem og andre helseinstitusjoner vil i tiden fremover gjøre nødvendige tilpasninger til de nye anbefalingene for besøk. Alle besøk skal fortsatt meldes i forkant.

Helsemyndighetene vurderer det som trygt og forsvarlig å i større grad åpne for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det skal legges til rette for at pasienter og beboere kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig.

Helse- og omsorgsinstitusjoner i Senja kommune har allerede et tilrettelagt tilbud for besøk, og hver enkelt institusjon/avdeling vil i tiden fremover gjøre lokale tilpasninger.

Pårørende skal fortsatt melde om besøket i forkant. Det gjelder også når man skal møte beboere utenfor. Både besøk ute og inne skal føres i besøksprotokoll. 

De viktigste endringene for besøk er:

  • Besøk til beboere er ikke lenger oppfattet som et unntak fra et besøksforbud.
  • Beboere kan ta imot besøk på eget rom.
  • Hvis beboere ikke har eget rom må besøk foregå i besøksrom.
  • Beboere kan ta imot gaver.
  • Besøkende kan ha med mat, men kan ikke benytte institusjonens kjøkken.
  • Det er laget anbefalinger for når besøkende med luftveissymptomer unntaksvis kan komme på besøk.

For alle besøk gjelder generelle krav til smittevern. Det innebærer god håndhygiene, å holde avstand på minst en meter fra hverandre. Og å holde seg hjemme hvis man er syk.

Mer informasjon

Besøk følger det enkelte sykehjem/helseinstitusjons rutiner for praktisk gjennomføring. Det betyr at pårørende vil få informasjon om besøk når det gjøres avtale på forhånd, og ved ankomst.

Fullt belegg på Tranøy Slipp

Av | 28. mai 2020

Ei god blanding av oppdrettsbåta og fiskebåta, og Tranøy Kystlags sin båt Senjapynt midt i bildet.

Tilsammen sju fartøy av forskjellig slag sto på land eller låg ved kai ved Tranøy Slipp AS idag.
– Det e akkurat passelig med arbeid fram til ferien, sei daglig leder Charles Olsen.
Han regne med å få tømt kai og slipp før ferien, og etterpå ligg det fleire oppdrag klar.