Inviterer til digitalt folkemøte om planer for natur, kulturminner, friluftsliv, idrett og kultur

Av | 16. april 2021

Vi legg denne meldinga ut i sin heilheit:

Folkemøte Senja kommune – informasjon om planer for natur, kulturminner, friluftsliv, idrett og kultur
Kommunen inviterer til innspill om natur, kulturminner og friluftsliv

Senja kommune har varslet planoppstart for følgende planer:
– Kommunedelplan for naturmangfold
– Kulturminneplan
– Plan for friluftslivets ferdselsårer
– Plan for idrett, friluftsliv og kultur

Samtidig skal kartlegging av viktige friluftslivsområder revideres.

Kommunen ønsker innspill til alle disse planene og hjelp til å registrere lokaliteter i ulike databaser. Kommunen inviterer derfor til digitalt folkemøte
onsdag 21. april 2021 18.00–19.30 (1 timer 30 minutter)
for å informere mer om planene og hvordan man kan gi innspill.

Du deltar med å klikke på denne lenken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjViZjNiYTItZWUyZS00Mzc5LTkyMWItMDdhZjY3ZmY3MDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c872fec-a78a-426f-83a8-068df24aee04%22%2c%22Oid%22%3a%22d4be5de6-8243-405e-8327-6ee20df2834f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Bekrefta prøve for 7. tilfelle i kjent smitteklynge, – vaksinering pågår for fullt

Av | 14. april 2021

Vaksineringa i Senja kommune pågår for fullt. No e turen kommen til de under 70 år. Foruten personellet som sette sprøyte, e mange menneska i aksjon både inne og ute. Her e «velkomstsbordet». Vi kjente igen stemman trur vi, men vi lar dem få lov å være anonym.


PM (pressemelding fra kommunen):

Nærkontakten som mandag 12. april testet positivt på hurtigtest i Senja kommune, har fått bekreftet positiv PCR-prøve. Vedkommende er allerede satt i isolasjon og det endelige PCR-svaret bekrefter at dette var riktig. Smittetilfellet er innenfor det kjente utbruddet som ble avdekket 3. april i kommunen, og det er ingen nye nærkontakter som følge av det nye tilfellet.

Det er fortsatt viktig at alle med symptomer tester seg, slik at vi raskest mulig får avdekket smitte og gjort nødvendige grep.

Den siste uka har mellom 50 og 100 personer testet seg daglig i Senja kommune. Det er vi svært glade for og vi oppfordrer fortsatt alle til å ha lav terskel for testing.

Dersom alle med luftveissymptomer tester seg og det ikke avdekkes nye smittetilfeller utenfor utbruddet, betyr det at vi har god kontroll på smittesituasjonen i kommunen. Det betyr at kommunen følger de nasjonale råd og retningslinjer, uten lokale særvedtak.

Flere av de som har vært smitta i dette utbruddet er nå friske og ute av isolasjon. Status i Senja kommune er derfor nå 3 i isolasjon og 1 person i karantene.

Siste: Fylkesvei 7848 (Valvågveien) e såpass dårlig at den blir ikkje brøyta

Av | 12. april 2021

Arkivfoto, tre daga gammelt, – før snyfallet igår og inatt. Idag va hollan godt kamuflert av sny og sørpa, nokka som gjorde forholdan endå verre.

Fra pålitelig hold får vi opplyst at fylkesvei 7848 innover Stonglandet ikkje blir brøyta lengre på grunn av den elendige forfatninga den e i. Og det på tross av at det ligg et godt lag med sny og sørpa på den.
«Brøytekanten»  ligg godt innpå veien idag, og sørge for rikelig tilgang på vatn på vegen, – nokka som gjør forholdan endå verre.
Etter ka vi videre får opplyst, skal den forsøkes brøyta med traktor og bakskjær etter arbeidstid idag.

Stappfull kontainer

Av | 12. april 2021


Av de små, men viktige ting, meldes det herved fra om at kontaineren nedfor kirka på Eidet e stappfull! I alle hollan!
No må vi unngå at folk tar den lettvinte løysinga og sleng søpla fra seg attmed den!

Nærkontakt med positiv hurtigtest. Ingen nye i karantene

Av | 12. april 2021

PM fra kommunen mandag:

Mandag 12. april ble det gjort en hurtigtest og vanlig PCR-test på ytterligere en av nærkontaktene i smitteutbruddet fra påsken, etter at vedkommende har utviklet symptomer.

Hurtigtesten er positiv og med PCR, det er høy sannsynlighet for at den vanlige PCR-testen vil bekrefte at dette er det 7. smittetilfellet i klyngen.

Vedkommende har vært i smittekarantene og settes nå i hjemmeisolasjon. Tilfellet medfører ingen nye personer i karantene.

Status for isolasjon og karantene
Av de 35 nærkontaktene i utbruddet er drøye 30 personer nå ute av karantene, mens 2 av de isolerte er ferdige med sin isolasjonsperiode. 5 personer er altså fortsatt i isolasjon.

Senja kommune har god oversikt over utbruddet per i dag. Det er imidlertid fortsatt viktig at befolkningen fortsetter å være nøye med smittevern. Ikke minst er det viktig å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, slik at vi raskest mulig oppdager eventuell smitte utenfor det kjente utbruddet.

Det er ikke enda kommet svar på gensekvenseringen av de innsendte positive prøver, så det er ikke avklart om dette kan være en av de mer smittsomme varianter.

Følger fortsatt nasjonale regler og retningslinjer
Senja kommune opplever at befolkningen har vært flinke til å følge råd og anbefalinger og er takknemlig for innsatsen som er gjort så langt. Det betyr at det pr. nå ikke er behov for strengere lokale regler enn de nasjonale regler, råd og anbefalinger.