Leseran sjøl

2. mars 2021, melding inn:

Navn : Gunn Langaas
E-post : gunnlangaas@46gmail.com
Melding : Noen som vet hvorfor Hofsøyveien ikke brøytes ? Farlig vei for tiden; reine sklia.
_______________________________________________________

Til Senjanytt.

En takk til redaktøren i Senjanytt – han Helge N. som underveis har orientert om utbygginga av fibernett på Sør-Senja.

Flott at så mange meldte seg på, slik at det blir en realitet av saken.

«Den som venter på noe godt – venter ikke forgjeves» sier vel et ordtak.

Rigmor Sellevoll

_________________________________________________________

Melding : Var en tur til Senjehesten og Skrolsvik Fort. Det var en trasig opplevelse ! Nedsarvet. Knuste ruter, dører står halvåpne og skjeve. Nedkjørte lykter, søppel osv. Utallige dugnadstimer, levert av lag, foreninger og fastboende er blitt kastet bort. Ikke inviter besøkende dit for stedet er til å skjemmes av !
Gunn

_________________________________________________________

Melding :
Kan se ut som Hofsøyveien er blitt nedprioritert hva brøyting og annet vintervedlikehold angår.Traktoren klarer ikke å kaste nysnøen over brøytekantene (den faller bare inn på veien igjen), og en del svinger er særdeles dårlig utbrøytet

Gunn.

__________________________________________________

KULTURKRAFT – I HELE SENJA!

Liv Halldis Sandvik
Kulturkraft Senja

– Vi startet Kulturkraft Senja i vår, og ble godt tatt imot av lokalpolitikere, frivillige kulturarbeidere, profesjonelle kunstnere, kulturaktører og folk flest. Bak Kulturkraft Senja står 20 kulturaktører – amatører og profesjonelle med forventninger – fra rundt om i geografien til vår nye kommune.

Vi søkte og fikk økonomisk støtte av fellesnemnda i Senja 2020. I et godt besøkt kulturpolitisk seminar 6.mai bekreftet partitoppene i nye Senja kommune at de vil støtte og følge opp vårt arbeid, spesielt det å få opprettet et kulturråd.

Vi har dette halvåret hatt et konstruktivt og godt samarbeid med kulturadministrasjonen i nykommunen.

Kulturkraft Senja vil i samarbeid med kulturskolen lage ei kulturmønstring med arrangementer rundt om i den nye kommunen helga 21.-23.februar.

Det Kulturkraft Senja vil, er å styrke kulturlivet; både det kommunale kulturskoletilbudet, frivilligheten (lag og foreninger) og vilkårene for profesjonelle/utøvende kunstnere.

Vi satte oss fire foreløpige mål:

  • Fem kommunale stillinger i et distriktskulturteam som skal styrke kulturskolen i hele kommunen og arbeide opp mot kulturlivet i lokalsamfunn. Dette for å ta vare på de strukturer som finns i bygdene og motvirke sentralisering av kulturlivet til Finnsnes.
  • Aktivitetshus på Finnsnes for ulike målgrupper, som eldre og voksne, og med særskilt fokus på ungdom. Et prosjekt, vedtatt av fellesnemnda, med kartlegging av det store behovet blir satt i gang før jul, ledet av virksomhetsleder for kultur.
  • Oppretting og drift av et kulturråd som skal være et nettverk for kulturlivet og høringsorgan for kommunen i kulturspørsmål. Med en sekretærstilling i 25% vil kulturrådet kunne hente prosjektmidler fra statlig hold og næringsliv. Det forutsetter kommunale midler til den jevne drifta av kulturvirksomhet.
  • Visningsrom for visuell kunst i Finnsnes sentrum.

I sommer opplevde vi at de politiske partiene tok inn formuleringer om kultur i sine programmer fram mot valget i september. Det er vi glade for. Partiene erkjenner det samme som oss; at bolyst og tilflytting av folk med kompetanse er avgjørende for den folkeveksten og næringsutviklingen regionen ønsker. Og her er kulturopplevelser og kulturskaping i de ulike lokalsamfunn viktig.

Nå er hverdagen her og det første budsjettet for Senja kommune er lagt fram. Det eneste vi kan se om kultur av skissa som er lagt fram fra rådmannen er at det skal brukes ettpar hundre tusen kroner til å jevne ut betalingssatsene i kulturskolen.

Det er trist å oppleve at nærmere 60 unge i Senja er på venteliste på kulturskolen i høst. Samtidig vet vi at svært mange ungdommer i videregående skoler og som bor på internat og hybel, mangler et sted å være og med kulturtilbud. Det samme gjelder ungdommer som bor i sentrumsnære områder.

Når partiene nå er i gang med budsjettarbeidet, forventer vi at de følger opp den støtten de har gitt oss og de formuleringene de har i sine programmer.

Sist uke ble det presentert vidløftige planer om et konferansehotell på Finnsnes. Der har næringsutøverne og gründerne i Senjen Holding med det de omtaler som et nytt kulturhus.

Vi har ingen holdning til hotellplanene, men håper vår nye kommune ikke vil bruke offentlige kroner på en konferansesal her. Hotellet vil selvsagt drive kommersielt og disponere konferansesalen når de trenger den. Da må kulturlivet vike.

Vi mener Finnsnes har en god storsal for opplevelse av scenisk kultur i kulturhuset. Vi tror ikke et hotellprosjekt vil inneholde rom for skapende aktiviteter, kulturproduksjon og gode lokaler for visuell kunst. Vi trenger et aktivitetshus med scener og mindre rom for kultur og mangfold i kulturuttrykk. Og byen Finnsnes trenger godt synlige lokaler for visuell kunst der regionens kunstnere og vandreutstillinger kan oppleves. Vi vet at fylkeskommunen kan hjelpe med økonomi når Finnsnes får opp lokaler og ei kunstforening igjen.

Kulturkraft Senja lovet ordføreren i Lenvik under Pop-Up- utstillinga på Finnsnes i sommer at frivillige kulturarbeidere står klar til å blåse liv ei kunstforening dersom kommunen sørger for lokaler til visuell kunst. Denne frivilligheta – som er avgjørende for å drive et galleri/visningsrom – kan kommunen ikke regne med uten gode lokaler sentralt på Finnsnes.

Kulturkraft Senja har i en kommentar til samfunnsdelen av kommuneplanen for Senja, påpekt at kulturlivet trenger større mangfold. Vi trenger en kulturplan der det blir satt konkrete mål for vekst og utvikling av kulturlivet i vår nye kommune.

Fram mot nyttår vil et interimstyre, som er i gang, arbeide for oppstart av Senja kulturråd. På samme måte som idretten har et idrettsråd, trenger kulturlivet et kulturråd. Det kulturlivet aller mest trenger, er penger til den jevne drifta for både å kunne bevare og utvikle kulturlivet i hele Senja.

Så politikere, sats på kultur i hele Senja kommune!

 

_______________________________________________
 – Ønsker å kjøpe et hus på Sør-Senja gjerne i nærheten av Stonglandseidet da vi har barn i barnehagen.
Ta kontakt på 45073668 eller mail stihegg@yahoo.no

____________________________________

Blir Hofsøyveien Kantkliuppet og kostet for strøsand ?
Gunn Langaas

________________________________

Hei.
Nu er vi ikke uvant med hull i veibanen, vi som bor langs fylkesveien sør i Tranøy kommunen, og spesielt mellom Stonglandseidet og mot Gjøvika.
Men jeg lurer på hvor mange hull det må til for at veien opp mot Helsesenteret kan bli reparert. Skulle ønske det kunnen komme noen «skjeiblad» med asfalt på denne lille veibiten, slik fylkesveien enkelte ganger har blitt reparert. Kanskje de som jobber i helsevesnet må gå til streik for at veien skal bli reparert – spesielt de som jobber der og kjører der daglig. Det er å kjøre rally for å unngå de verste hullene.
Skal det bli ordnet først når vil blir Senja kommune – og alt skal bli så mye bedre?
Rigmor Sellevoll

_____________________________________

Flott arrangement!

En flott 8.mars på Vesterfjell, Artige salamoniske innslag av «arildprest», fine sanger av SSM, «hestevisking», god mat og dyktig møteledelse av Helge Noralf. Uhyre sjeldent at starter og avslutter presist på minuttet…

Gunn L

______________________________________________

Language/dialekt

21 juni 1961 ankom Inger Iversen som ho da heitte, med MS «Stavangerfjord» til New York City. Hennes søster Aud hadde bodd i USA ei tid før dette. Ho hadde bl.a. fortalt at et par sko kosta kun en liten brøkdel av det man måtte betale i Oslo på den tida.
– I Oslo hadde eg vanskelig med å få endene til å møtes, sei ho Inger.
– I USA var det mykje å se og oppleve, – den rette tida for å reise heim kom ikkje, fortell ho videre.
I det meste av sitt lange liv over Atlanteren, har hennes namn vært Inger Mont.

I dag fikk vi denne teksten fra ho.
For den som beherske engelsk, skulle den fortelle det meste om hennes tanka:

LANGUAGE

Above the noisy vacuum-cleaner’s buzz
I bellow out in song, a happy folk-song
and a love song, old ones from long, long ago.

And you, amused, trying to hide your smile,
enjoying the tease, you shout
“your language, you must know
is relegated to a corner of the globe.
It holds no world significance, like English.”

I stop, turn off the old machine.

Sure. I know it doesn’t have as many words.
English is so Big! I think that I shall never learn
all it contains. There seems to be a single word
unique to all that exists, all that was and ever will become,
a word for anything at all that comes to mind.
The universe and everything within it,
so vast, of course no one will ever learn it all.
And if we did, new ones will come along and keep us stumped.

And yet! My own language seems integral to my being.

It’s like a sudden, warm surprise
when now and then it makes a visit on my tongue,
like an old friend, arriving unexpected.

And even now, so many years gone by
there still are times when English isn’t right
for what I think and feel.
When only my own language can adequately say
what’s in my heart.

Indignant now, because I think there’s derision in your smile,
a rolling of your eyes ……..

“You really cannot, don’t even want to understand ….
And I don’t even want to tell you anymore! “

I intimately know the place where it was born.
When time was new, and stillness stood between the northern mountains,
the fjord lay quietly and cold and heard no voice.

At first a laugh was heard. it echoed in the fjell,
made ripples in the sea.
And when the ripples met the strand
It chuckled there around the rocks.

The man who owned the laughter stood there –
listened –
And then he flung a word – far out
that caught the mountains by surprise.
They threw it back and forth between each other,
accepted it, and sent it back to him.

He called another word, they tried it out.
The sharpness of the sound was filed off against the razor rock
And given back to him, more rounded.

The sea suggested. He tried to understand its meaning.
He thought: How shall I answer, how shall I shape its sound?

This way my language first was born.
Each dialect was shaped by its surroundings.
Salty and broad as of the open sea, prone to exaggerations.
The naked skerries, storm-worn boulders made it plain.
Aurora lent it its color. But, blue, predominant and deep
was given by what now is called: The Bluest Hour,
lent us from sparkling winter nights and ice.

Tartness from sour bogs gave it the sting it needed
for making acerbic expression. The steely retort
-edged like a whetted knife, came from the razor cliffs.

But there is much softness in it too, a tenderness suggested
by early swamp-cotton, who bend their silky heads
in summer breezes, turning their meadows silver white.

And so much more! But overall it’s very stubborn
so one must know its nuances and strings
to make it play one’s will, bend to one’s thoughts.

Inger – 2/7/19

________________________________________

Årsmøte i Tranøy Hagelag

Av Rigmor Sellevoll.

Vinter og snø til tross, – vår med såing av planter planlegges tidlig blandt medlemmene i Tranøy Hagelag.

Men først er det årsmøte som står på programmet.

Mandag 25 februar kl 19 er det årsmøte på «Våres kafè» på Stonglandseidet.

Ta med litt til kaffen – samt genvinst til loddsalget, så blir det en sosial stund i tillegg til de vanlige saker som behandles på årsmøte.

Både gamle og nye medlemmer ønskes velkommen i Hagelaget.

Hilsen

styre i Hagelaget.

________________________________________

Politikerne vil selge vår livskvalitet og vårt heimehav for 30 sølvpenger!

Håper alle som er mot de nye oppdrettsplanene i Lemmingvær og Stongoddenområdet, tar seg tid til å møte opp, og overvære kommunestyremøtet Tranøy, i morgen tirsdag 18. desember.
Møtet blir på Vesterfjell aktivitetsenter og starter kl 0900.

Hvis vårt kommunestyre vedtar å selge livskvaliteten vår på Sør-Senja, for 30 sølvpenger, bør de vite at vi sitter å følger med.

Oddgeir Solbø

*********************************************************************************

STAPPFULL AV PÆNG !!

Opplevelsen av å se så djev….. mykkje pænga, sirlig oppstilla i et alminnelig stort pængskap, glømme æ aldri!

Denne opplevelsen gav fiskekjøper og butikkeier Alfred A Pedersen meg på Grunnfarnes en vårdag sist på 1970-tallet.

Æ hadde nettopp tiltrådt den respektable stillingen som Varehandelskonsulent i Troms. Ansatt i Handelsdepartementet med operasjonsbase i selveste Tromsø.

Oppdraget til den statslønna varehandelskonsulenten var å besøke distriktsbutikker, samtale med kjøpmenn, hjelpe med å forbedre butikklokalene, fornye butikkinventar og være pådriver for at disse «kulturinstitusjoner» gikk over til selvbetjening.

Alfred ba meg inn på kontoret – et sted jeg med dyp ærbødighet godt kan kalle «et museum i museet»!! Alfred hadde full oversikt over næringsvirksomheten fra kaikanten, via lageret og butikken, og helt inn på kontoret til pængskapet.

Alfred sa: «Glunt – kom bære inn!! Her e akkurat plass til dæ ved disponentbordet!!»

Så måtte han inn i skapet for å hente nån papira, mens vi snakka om en eventuell oppshaining av butikken. Det synet som møtte mæ, var nesten ubeskrivelig.
Æ e brennsikker på at seddelbunkan med tusenlapper utgjorde millionbeløp – proppfullt skap.
Æ forklarte koffør auan holdt på å komme ut av skolten.
Det va jo ikkje bære risikosport å oppbevare så ukrestelig mykkje pæng i et skap på Grunnfarnes, i tider kor skapsprenging var vanlig lesing i avisene på 1970-tallet.
Det va absolutt galimathias!
«Hør nu her glunt » utbrøt den arbeidssomme og respektable Alfred. – Æ trur han titulerte mæ som Handelsminister !
«Du skjønne det at her på yttersida av Senja så står ikkje bankan i kø!»
«Æ har vorre på Finnsnes å bonkra pæng. Æ har bank der inne. Det har sæ således at feskeran nu framover ska ha oppgjør for fesken. Og da må han Alfred gjøre opp kontant!!»

Det ble en aldeles hyggelig dag/kveld hos han Alfred og fruen. Det endte med overnatting og samtaler om utvikling av butikkdriften. Men også historieutveksling med samhandlingen med folk på den andre sida av Andfjorden.

Bjørnar Sellevold

Pensjonist på Andenes

 

___________________________________________________________________________

Vi merke et visst behov for likevel å ha ei «leseran-sjøl»-sida. Den er herved etablert, – dog som prøveordning